dr. sc. Sanja Vujačić: 2020. – GODINA VELIKE COVID-ZAMJENE TEZA

svijet-848x478

Autor: Sanja Vujačić Koncept zaokružuje „proročanska“ poruka: “Jednog će dana čovječanstvo shvatiti da okupljanjem oko demokratske vlade svijeta samo može dobiti, jer je ona put prema nadilaženju interesa najmoćnijih nacija, zaštiti identiteta svake civilizacije i upravljanja interesima čovječanstva na najbolji mogući način. Takva će vlada jednog dana postojati. Nakon neke katastrofe ili umjesto nje. Za dobro […]

Politički islam, terorizam i utjecaj islamskih zemalja u Našoj zemlji

1

Islamizam i islam postoje kao dvije odvojene kategorije i nikako nisu istoznačnice. Islam je religija čiji su vjernici muslimani, dok je islamizam politički oblik islama; točnije rečeno, to je politička ideologija i orijentacija oblikovana unutar složenog islamskog svijeta.  Bilo bi pogrešno tvrditi da je islam sam po sebi politički pokret; prije svega on jest vjerski […]

THORNTON: Naše rasističke gluposti

maxresdefault-696x392

Screenshot: YouTube/LosInterrogantes Ako doista želite zaustaviti rasizam, prestanite govoriti kao rasisti. Najnoviji čin naših rasističkih gluposti donosi nam Hilaria, rođena Hillary, Baldwin, supruga neotesane zvijezde B-filmova Aleca Baldwina, koja je optužena zbog navodnog pretvaranja da je Španjolka. Čini se kako su njezin španjolski naglasak i tvrdnja da je s Mallorce izmišljotina. Zapravo, prema privatnoj školi […]

Kršćanin je čovjek koji ohrabruje!

Kršćanin je čovjek koji ohrabruje!

  Kršćanin je čovjek koji ohrabruje. Nije čovjek koji zatvara oči pred stvarnošću života praveći se da ništa ne vidi, već onaj koji usprkos silnoj negativnosti koja ga okružuje sije kulturu pozitivnosti. Kršćanin nije čovjek koji kritizira, napada i osuđuje ukoliko sam svojim primjerom ne donosi  rješenje, a kada donosi svojim primjerom rješenje, tada mu […]