Zašto liberalni kršćani ne priznaju da razaraju svoje crkve?

Liberali su kroz nekoliko posljednjih generacija zadominirali svim glavnim kršćanskim denominacijama; i sve te zajednice su doživjeli pad. Najliberalniji dijelovi tih denominacija su doživjeli najbrže propadanje. Vrlo često najkonzervativniji dijelovi crkvi su rasli, a većina liberalnih dijelova je propala.

Na vrlo očiti način; čini se barem uvjerljivim tvrditi da je liberalizam bio loš za kršćanske crkve, i da je značajno (iako ne potpuno) odgovoran za njihovu smrt.
Liberali bi se mogli barem pozabaviti tom hipotezom; Ili bi barem mogli priznati istinitost tvrdnje, ali reći da je liberalizacija bila nužna; ili bi mogli priznati da je liberalizacija dovela do krakotrajnog pada, ali će dugoročno uslijediti oživljavanje… ali ne.
Liberalni kršćani nisu nikada – koliko sam upoznat – niti priznali da postoji izravna i potencijalno značajna korelacija između liberalizacije i propadanja.
Primjerice zagovornici žena svećenica, ili biskupica, nikada ozbiljno ne uzimaju u obzir snažno dokazanu hipotezu da bi takva promjena, na temelju značajnog iskustva, gotovo sigurno dovela do propadanja te denominacije?
(Naravno, netko je negdje možda rekao nešto takvog; ali nisam nikada vidio da se o toj hipotezi raspravlja u stotinama tisuća riječi kojima se zagovara liberalizacije bilo specifične denominacije ili kršćanstva općenito.)
Zašto je to tako? Radi li se o običnom nepoznavanju korelacije? Možda, ali ako je to slučaj, neznanje bi bilo željno – dakle ne i stvarno. Ili se radi o običnom nepoštenju? Znaju li oni da liberalizam ubija njihove crkve – ali negiraju činjenicu zato jer žele da se liberalizam nastavi?
Da, mislim da se radi o tome.
A to bi značilo da liberalni kršćani, koji dominiraju svim glavnim crkvama, objektivno vrednuju liberalizam više od svojih crkvi – interpretacija koja se čine u skladu sa svim činjenicama.
Bruce G Charlton, I have never once… 

[…] naravno da oni vrednuju liberalizam više od kršćanstva, to pokazuje činjenica da liberalni kršćani uvijek redefiniraju kršćanstvo kako bi bilo u skladu sa Ljevičarskom ideologijom, nikada obrnuto.

BGC
Neću valjda staviti prizor iz neke “liberalne” zajednice…
BGC komentira različite “kršćanske zajednice” i upotrebljava pojam liberalnog.
Ipak, angloamerička podjela na liberale-konzervativce pripada politici, a 
podjela tradicionalisti-progresivci pripada kulturi. Bitno je pitanje pravovjerja-
krivovjera. Ne znam koliki je doseg BGC-ove uporabe pojma “liberalnog”, ali
neke od stvari koje nabraja spadaju u krivovjere.