Gospodine, svako jutro s tobom je jedan novi početak

Svako jutro s Tobom, Gospodine daje mi snagu da danas svima oko sebe širim optimizam.

Svako jutro s Tobom, Gospodine poručuje mi da se okrenem potrebama svoje braće.

Svako jutro s Tobom, Gospodine ohrabruje me da ponovno započnem vjerovati u snove.

Svako jutro s Tobom, Gospodine čini me osjetljvijim za glas srca mojih bližnjih.

Svako jutro s Tobom, Gospodine mojoj strpljivosti daje jednu novu snagu.

Svako jutro s Tobom, Gospodine moju vjeru čini dječjom i iskrenom vjerom.

Svako jutro s Tobom, Gospodine mojoj molitvi pokazuje neke nove putove.

Svako jutro s Tobom, Gospodine uči me da ponovno treba ljubiti svim svojim srcem, dušom i umom.

Svako jutro s Tobom, Gospodine čini me zahvalnim za još jedan dan koji sam dobio na dar od Tebe.

Svako jutro s Tobom, Gospodine je jedan novi početak, neka moj životni put i dalje bude praćen tvojom blizinom.

Mario Žuvela