Robovi u BiH: Koriste ih za prostituciju, prosjačenje i prisilno sklapanje brakova

Vijeće ministara BiH usvojilo je 10. lipnja Izvješće Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2018.

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

Prema prikupljenim podacima iz tužiteljstava, službi za provođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, u prošloj godini identificirano je 36 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, s različitim oblicima eksploatacije. Među njima 12 osoba korišteno je za prosjačenje, devetero je bilo seksualno iskorištavano, šestero je korišteno za prodaju radi prisilnog sklapanja braka, a registrirana je i po jedna radna eksploatacija, spolni odnos s djetetom i bludna radnja, dok je u šest slučajeva zabilježen jedan od ostalih oblika eksploatacije.

Među potencijalnim žrtvama trgovine je bilo 12 punoljetnih, a 24 su maloljetnici. Istovremeno je 21 žrtva bila ženskog, a 15 muškog spola. Iz Bosne i Hercegovine je bilo 28 žrtava, a osam osoba strani su državljani.

Tužiteljstva su donijela 41 naredbu o provođenju istrage protiv 79 osoba i podigla 26 optužnica protiv 37 osoba, dok su sudovi izrekli 48 osuđujućih presuda protiv isto toliko osoba za kaznena dijela trgovine ljudima i povezana kaznena djela.

Nadležne institucije u BiH i organizacije civilnog društva u suradnji s međunarodnim organizacijama i partnerskim zemljama su od 80 aktivnosti planiranih Akcijskim planom suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za razdoblje 2016. – 2019. u potpunosti realizirali 63 aktivnosti, njih 12 je realizirano djelomično, a za pet aktivnosti realizacija nije započeta u izvještajnom razdoblju.

Postavlja se pitanje koliko je još žrtava ostalo neevidentirano od strane policije i što cjelokupno bosanskohercegovačko društvo i policija, u suradnji s međunarodnim organizacijama, može i mora učiniti kako bi se to zlo iskorjenilo, izvještava Fratellanza umana.

Podsjećamo, 11. travnja 2019. papa Franjo je u govoru sudionicima Međunarodne konferencije o trgovini ljudima, koja se na poticaj Odjela za migrante i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja održala u rimskom predgrađu Sacrofano, istaknuo: “Trgovina ljudima je svođenje drugoga na robu; u žrtvama na neopravdan način krši sastavne dimenzije ljudskoga bića koje je Bog želio i stvorio, a to su sloboda i dostojanstvo. Zbog toga ju treba smatrati zločinom protiv čovječanstva. I to bez dvojbi. Istu težinu treba dati svim povredama slobode i dostojanstva svakog ljudskog bića, bilo ono naš sunarodnjak ili stranac”.

Papa Franjo je potom istaknuo zauzimanje brojnih Crkvi koje su nesebično primijenile na tom pastoralnom području, uz brojne inicijative u kojima su na prvoj crti u sprječavanju trgovine, zaštiti preživjelih i progonu krivaca, te posebno zahvalio brojnim redovničkim zajednicama koje djeluju kao „predvodnici“ misionarskoga djelovanja Crkve u borbi protiv svakog oblika trgovine ljudima.

KT