Nije otkazano …

U novonastaloj situaciji, kada je fokus na svemu negativnom, kada se čini da se sve ruši, otkazuje i zatvara, pomislite i na ove pozitivne stvari:

Nije sve otkazano!

Sunce nije otkazano

Proljeće nije otkazano

Prijateljstva nisu otkazana ‍♂️❤️❤️‍♀️❤️‍♂️

Obitelj nije otkazana ‍‍

Glazba nije otkazana

Ljubav nije otkazana❤️

Čitanje nije otkazano

Empatija nije otkazana‍♀️❤️ ‍♀️

Mašta nije otkazana

Razgovori nisu otkazani‍

Ljubaznost nije otkazana‍♀️

Nada nije otkazana✨✨

Molitva nije otkazana  ☝️