dr. sc. Sanja Vujačić: 2020. – GODINA VELIKE COVID-ZAMJENE TEZA

Autor: Sanja Vujačić Koncept zaokružuje „proročanska“ poruka: “Jednog će dana čovječanstvo shvatiti da okupljanjem oko demokratske vlade svijeta samo može dobiti, jer je ona put prema nadilaženju interesa najmoćnijih nacija, zaštiti identiteta svake civilizacije i upravljanja interesima čovječanstva na najbolji mogući način. Takva će vlada jednog dana postojati. Nakon neke katastrofe ili umjesto nje. Za dobro […]

Pet neugodnih istina s kojima smo se suočili u 2020. godini

Umjesto da pamtimo samo ono što je obilježilo sigurno najgoru godina nakon dugo vremena, želio bih iznijeti nekoliko lekcija koje smo naučili. Predlažem to u dva članka: prvi se usredotočuje na društveni i politički poredak, dok će sljedeći biti vezan uz stanje u Crkvi. Prva lekcija: Strah može biti prisilan. Jedno od najnevjerojatnijih zapažanja je svjetska […]