Plenković obrazlaže ratifikaciju Istanbulske konvencije knjigom Rade Borić

plenković-borić

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 31. listopada objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju na Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – poznatijeg pod nazivom Istanbulska konvencija. To se izvješće na stranicama Vlade više ne može pronaći, a nije […]