Nihilizam, sloboda i dozvola

licenca

Iz perspektive tradicije Zapada, tradicije koja ima temelje u Ateni i Jeruzalemu, moderni svijet ima pogrešno shvaćanje slobode. Za Sokrata, Platona i Aristotela, glavna je istina, ne sloboda; a u ljudskom životu postoji inherentna opasnost da zapostavimo razum i postanemo robom strasti. Dobar život sastoji se “aktivnog djelovanja [sposobnosti] duše u skladu s racionalnim principom”, […]