Mile Prpa: Hrvatska politika bez mudrosti i poštenja

e747d42ca54d8351307c242f5bf166fc_XL-696x413

U povijesti, u cjelokupnoj povijesti hrvatskog naroda tri stoljeća su najtragičnija, a to su bila šesnaesto i sedamnesto stoljeće u borbama protiv Turaka i njihove najezde na Europu, a posebno na Hrvatsku“duo plorantes Turcisaecula Croatiae” – “dva plačuća stoljeća Hrvatske” k njima treba priključiti kao treće i najtragičnije  dvadeseto stoljeće, a kako se čini i […]

Kršćani u Hrvatskoj trebaju politički djelovati, treba se ugledati na Marina Miletića i Ivana Pokupeca

00a6a2db9fc12dc18603

Europska kriza je prvenstveno moralna kriza, jer europske elite odrekle su se kršćanskoga identiteta Europe čiji je cinični vrhunac bio Europski ustav u kojem se prešućuje kršćanska baština. Te iste europske elite štuju samo tržište, novac i profit, a taj pohlepni etički relativizam zanima samo bogate i moćne, a ne one ljude koje žive stvarnim […]

Marko Ljubić: Opasne zablude i pogrješke hrvatske državne politike prema BiH

marko-ljubic

Otvorena granična pitanja Republike Hrvatske sa svim susjednim državama nastalim raspadom bivše SFRJ, mogu ukazivati na puno stvari. Prvo, može se pomisliti kako u bivšoj državi nije postajalo jasno razgraničenje ni nadležnosti između tadašnjih Republika, moglo bi se pomisliti da su novonastale države i njihovi narodi svi imperijalno raspoloženi što je s obzirom na relativizaciju […]

Hrvatski puk traži odgovore

zastava_hb

UREDNIČKI KOMENTAR Budući da se zna politika koju će u sljedeće dvije godine provoditi bošnjačka politička elita, hrvatska politika okupljena oko Hrvatskog narodnog sabora mora ponuditi svome narodu jasan odgovor na pitanje: što je hrvatski plan? Kako stranke tzv. (veliko)bošnjačke ljevice pojačavaju svoje pripreme za izbore koji bi se trebali održati u jesen 2018. godine, […]