KNOWLES: Krist nije izbjeglica

kni holy_family-696x407

autor: Michael J. Knowles catholicismpure.wordpress.com A Alexandria Ocasio-Cortez “nije stručnjakinja”. Često u krivu, ali nikada u nedoumici, novoizabrana kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez obilježila je Božićni dan proglasivši Isusa “izbjegličkom bebom” u tweetu koji je postao viralan među povijesno nepismenima. Komentar Ocasio-Cortez ispovraćao je posljednjih godina popularnu ljevičarsku glupost koja izjednačava Svetu obitelj s latinoameričkim i muslimanskim […]

Biblija – Petar se odriče Isusa

mt 26-65 Gerard_Seghers_The_Denial_of_St._Peter_NCMA_Raleigh

A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: »I ti bijaše s Isusom Galilejcem.« 70On pred svima zanijeka: »Ne znam što govoriš.« 71Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: »Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.« 72On opet zanijeka sa zakletvom: »Ne znam toga čovjeka.« 73Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: […]

Biblija – Isus pred Vijećem

mt 26-57 Jesús_en_casa_de_Anás_Museo_del_Prado_José_de_Madrazo

Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. 58A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. 59A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. 60Ali ne nađoše […]

Biblija – Isus uhvaćen

mt 26-47 55770-7020007965_f035193330_b.800w.tn

Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. 48A izdajica im dao znak: »Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!« 49I odmah pristupi Isusu i reče: »Zdravo, Učitelju!« I poljubi ga. 50A Isus mu reče: »Prijatelju, zašto ti ovdje?« Tada […]

Biblija – Proroštvo o Petrovoj zataji

mt 26-31 Gerard_Seghers_The_Denial_of_St._Peter_NCMA_Raleigh

Tada im reče Isus: »Svi ćete se vi još ove noći sablazniti zbog mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći. 32Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.« 33Nato će mu Petar: »Ako se i svi sablazne zbog tebe, ja se nikada neću!« 34Reče mu Isus: »Zaista, kažem ti, još ove noći, prije […]

Biblija – Pomazanje u Betaniji

mt 26-6 7030073081_01622d6e57_b

Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, 7pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.8Vidjevši to, učenici negodovahu: »Čemu ta rasipnost? 9Moglo se to skupo prodati i dati siromasima.« 10Zapazio to Isus pa im reče: »Što dodijavate ženi? Dobro djelo učini prema […]

Biblija – Krist, sin i Gospodin Davidov

mt 22-41 8986

Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus: 42»Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?« Kažu mu: »Davidov.« 43A on će njima: »Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli: 44Reče Gospod Gospodinu mojemu: ‘Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?’ 45Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je […]

Biblija – Najveća zapovijed

mt 22-33 images

A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, 35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36»Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?« 37A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema […]

Biblija – Odakle Isusu vlast?

mt 21-23 jesus-christ-chief-priests-1401750-gallery

I uđe u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: »Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?« 24Isus im odgovori: »I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim. 25Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili […]

Biblija – Nagrada Isusovim sljedbenicima

mt 19-28 11268befc6c41c1f16db0cab6935f224

Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« 28Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29I tko god ostavi kuće, ili […]