Kristovska kultura grana je na kojoj sjedi Europa

04_pxl_100220_1320

Odilon-Gbènoukpo Singbo, sveučilišni kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Razgovarao Tomislav Šovagović Nismo toliko moćni koliko si umišljamo / Zapitajmo se o životnim prioritetima na koje smo do jučer zaboravili / Posebnost vazmene poruke nalazi se u Božjoj solidarnosti prema ljudskom rodu / Praznina klupa naše kapelice zapravo je samo prividna / „Zamjenskim bogovima“ htjeli smo […]