Švedska stranka želi ukinuti kršćanske blagdane zbog multikulturalizma i jače ekonomije

šsž

Praksa da se subote i nedjelje izdvajaju kao dani odmora su religiozno uvjetovan anahronizam koji je danas “nepravodoban” i „neekonomičan“, tvrdi Nils-Erik Mellström iz Stranke centra. Foto: Pixabay.com “Budući da je današnja Švedska na mnogo načina multikulturalna i svjetovna zemlja, vrijeme je da preispitamo i moderniziramo radni tjedan kako bi odgovarao svima, bez obzira na […]