dr. sc. Jadranka Polović: ULAZAK U SHENGEN: BENEFIT ILI PROBLEM ZA HRVATSKU

uus

Autor: Jadranka Polović/Geopolitika.news Na Hrvatskoj se tako prelama dualizam politika EU prema migracijama – dok se s jedne strane hrvatska policija proziva zbog kršenja ljudskih prava migranata (nema veze s istinom), s druge strane od Hrvatske se zahtijeva da štiti vanjsku granicu EU-a. Međutim, što to, u kontekstu „novih vrijednosti“ i „zaštite ljudskih prava“ znači za […]

Zašto uvijek drugi imaju nedostatake?

zudin

Kad drugi ništa ne rade, oni su lijeni. Kad ti ne radiš ništa, onda si veoma zauzet. Kad drugi govore, oni su iritantni. Kad ti govoriš, daješ konstruktivnu kritiku. Kad su drugi uvjereni u nešto, oni su tvrdoglavi. Kad si ti u nešto uvjeren,  ti si karakteran. Kad drugi prođu bez pozdrava, oni su nekulturni. […]