Z. Miliša: Odnos prema (ne)radu nekada i danas

kult 09_672x0

Kultura (ne)rada Temeljem rezultata istraživanja odnosa prema radu i zadovoljstva obrazovanjem i/ili poslom mogu se predvidjeti gospodarski prosperitet, aktualizirati odnose između etničkih i etičkih aspekata rada, provoditi terapijska uloga rada u komunama za ovisnike s maksimom »Ora et labora«, pomoći kod profesionalne orijentacije, prekvalifikacija… Isto tako, može se analizirati otuđenost ljudi u procesu rada, odrediti […]

Z. Miliša: Raspojasani konzumerizam (i) u danima blagdana

 Konzumerizam Radno vrijeme “katedrala konzumerizma” isto je i u ove blagdanske dane. Nisu radili samo na dan Božića, a sve ostale dane su bili otvoreni, u manjim odstupanjima radnog vremena. Na Badnji dan svi su imali otvorena vrata. Samo se prošle i ove godine u Lidlu na svetog Stjepana nije radio. Za svaku pohvalu. Žalosna […]