ODAKLE ZLO? HRVATE I RUSE TREBA ISTRIJEBITI! TKO JE ZAZVAO PROKLETSTVO I MRŽNJU NA HRVATSKI NAROD?

km

“…tako, nebesa koja sam igubio, znam da su dobra, ali moja duša, nekada vjerna Bogu, određena je za Pakao!” TKO JE NAPISAO I NEPREKIDNO PONAVLJAO IDEJU DA HRVATE, RUSE, ČEHE I OSTALE SLAVENE TREBA ISTRIJEBITI? PROČITAJTE PAŽLJIVO I SVE ĆE VAM BITI JASNO. Poštovani hrvatski čitatelji koji s dana na dan čitate i slušate sa […]

Sveti trokuti slavenske mitologije

pt 12479505

TRAGOVIMA PRETKRŠĆANSKOG NASLJEĐA U HRVATSKOJ MARITO MIHOVIL LETICA Sveti trokut na Pagu istražili su posljednjih godina Vitomir Belaj i Goran Pavel Šantek, pri čemu im je polazište bilo Katičićeva slika: gore Sv. Vid, dolje Dubrava, a pod njome voda (more). Utvrđene su tri točke praslavenskoga svetog prostora, od kojih je najviša služila i kao solarni […]

Don Tomislav Topčić: Pokrštenje germanskih i slavenskih naroda

ćimet bbimagehandler

Sveta braća Ćiril i Metod U prvi mah nije za Crkvu bilo lako ni razumljivo prići Germanima. Od konstantinovskog preokreta navikla se ona kao državna Crkva da bude jedna od stupova rimske države. Germanska su plemena nastupila kao rušitelji i Rim je pod njima teško trpio. Prva vjerovjesnička središta bila su stari rimski biskupski gradovi. […]

Šustar između anarhista i totalitarista

Piše: Ivica Šola/Slobodna Dalmacija Foto Marko Todorov/EPH Kada sam čitao “Povijest ljepote” Umberta Eca začudilo me kako među mnoštvom autora i djela Eco ne spominje niti jednog Slavena. Teško je reći da je Eco tek bahat ili neinformiran. Pogotovo ako se obratimo nekim dijagnozama koje dolaze iz redova samih slavenskih autora. Jedna zanimljiva studija slovenskog […]