Smisao svakodnevice

ss

  Upitate li koga na što ga podsjeća riječ svakodnevica, često ćete biti u prilici čuti niz neugodnih riječi kao što su: umor, dosada, rutina, ponavljanje, bezličnost… Pridoda li, pak, netko uz riječ svakodnevica koju dobru riječ, ona će se, u mnoštvu ostalih riječi, izdvojiti kao osobita rijetkost. Upitate li ih, nakon što vam nanižu svoj slijed riječi […]