Isus i danas pristupa kao suputnik svakome od nas!

a1941845437_5-860x450_c

Isus pristupa kao suputnik dvojici učenika na putu u Emaus. Isus i danas svakome od nas pristupa kao suputnik na svakom našem životnom putu. Ali ni mi ga, kao ni učenici, ne prepoznajemo jer smo u svojim brigama, u svojim snovima, u svojim čežnjama, u svojim strahovima i kao da smo zatvoreni za svaku novost […]