Jure Vujić – Treba li nam novi stari svjetski poredak?

tlnnsps

Pad Berlinskoga zida 1989. i napad 11. rujna 2001. otvorili su novo poglavlje četvrtoga svjetskog rata, asimetričnoga rata protiv nevidljivog islamskog neprijatelja Rasprave o naravi, značenju, smjeru i budućnosti suvremenoga svjetskog poretka česte su i aktualne jer uzimaju u obzir dinamiku, nepredvidljivost i evoluciju međunarodnih događaja i odnosa čija nas medijska kaotična i brutalna slika […]

K. H. Sturm: Novi svjetski poredak provodi Makinderovu doktrinu u Siriji

Makinderova doktrina u Siriji Politika doktrine „Otvorenih vrata“ koju provodi Angela Merkel za račun „Novog Svjetskog Poretka“, nimalo se ne dopada Nijemcima, pa sve više raste nezadovoljstvo i protesti protiv takve politike. Izbjeglice, kojih je u Njemačkoj već preko milijun, organizirano stvaraju nerede, pljačkaju, siluju, napastuju žene, čime stvaraju otpor i neprijateljstvo prema svim izbjeglicama. […]