Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. – velike pape dvadesetog stoljeća

Teška i neizvjesna vremena i društvena previranja, da bi im se uspješno i na pravi način odgovorilo, traže velike ljude, odvažne i mudre predvodnike i pronicave reformatore. Tako je bilo kroz povijest; tako je bilo i u nedavnoj prošlosti. Dvadeseto stoljeće, burno po mnogočemu i zahvaćeno različitim krizama, u kojemu su se, ne samo u […]

Picokare – pokorničke trećoredice

Sv. Franjo i sv. Dominik su svojim djelovanjem i zauzimanjem za izgradnju siromašne Crkve potaknuli mnoge suvremenike da ih slijede na isti ili sličan način, tako da su im se neki izravno pridružili, odnosno postali franjevci ili dominikanci, dok su drugi pronalazili nešto drugačije oblike, ali sa sličnim naglascima intenzivnog duhovnog života. U tom smislu treba posebno istaknuti […]

Biskupi Colorada izdali šprancu pisma za vjernike koji traže izuzeće od cijepljenja protiv COVID-a

Prenosimo danas šprancu pisma koje vjernici mogu uputiti svima, bilo državnim tijelima, privatnim institucijama ili poslodavcima, koje je biskupija u Coloradu pripremila za one koji traže izuzeće od cijepljenja protiv COVID-a, pri tom se pozivajući na pravo koje im omogućava Američki ustav. Pismo kratko i jasno daje obrazloženje pa smatramo kako bi sam sadržaj mogao […]

Dvije zablude u vezi modernizma

Postoje dvije zablude u vezi modernizma. Jedna dolazi od svijeta, a druga od tradicionalista. Svijet općenito povezuje riječ „moderno“ s nečim što je inherentno dobro zbog same trenutne važnosti istoga. U teološkom smislu, modernizam označava promatranje vječne istine kroz prizmu novosti. Papa Pio X. nazvao je tu tezu „sintezom (skupom) svih hereza“, koja obuhvaća naturalizam, privatnu interpretaciju vjere […]

Jednost i nerazrješivost ženidbe

Put od ranoga srednjega vijeka do Tridentskoga sabora Kad se u četvrtom i petom stoljeću Zapadna Crkva sa sredozemnoga područja proširila sjeverno, iza limesa [granice] Rimskoga Carstva, vjerovjesnici su se suočili s društvenim ustrojima i načinima života narodā koji su tamo živjeli. Poimence, pravno mišljenje i običaji Kelta i Germana nisu poznavali ni jednost[1] ni nerazrješivost ženidbe.[2] Iz toga su u […]

O dobrim i lošim svećenicima

Dobar svećenik On je goruće i sjajno svjetlo upaljeno u svijećnjaku Majke Crkve, gori pred Bogom i sja pred ljudima: gori u vlastitoj ljubavi prema Bogu, sjajeći svojim milosrđem prema bližnjima; gori savršenstvom svoga unutarnjeg života, sjaji savršenstvom što se očitava na vanjskom ponašanju; gori u žarkoj molitvi za svoj narod, blistajući svojim propovijedanjem riječi […]

Božić kroz povijest

Prva svjedočanstva o slavljenju Kristova rođenja sežu još u davno IV. stoljeće, iako postoje dokazi da kršćani časte špilju Kristova rođenja već u II. stoljeću. Prisciline katakombe u Rimu čuvaju vjerojatno najstariji poznati prikaz Kristova rođenja (oko 230. g.). Na njima je žena koja drži dijete i doji ga, i muškarac koji pokazuje rukom na […]

Što su crkveni sabori i koje vrste crkvenih sabora postoje

Naziv sabor (lat.: concilium, a grčki: σύνοδος) označava skupštinu crkvenih osoba, bilo biskupâ cijele Crkve, bilo nekog njezina dijela, užeg ili šireg, zavisno od vrste sabora. Saziva ih mjerodavni poglavar, i na njima se razmatra i zajednički odlučuje o stvarima vjere, života i djelovanja klera i vjernika, i općenito o važnijim crkvenim pitanjima i poslovima.[1] Potreba […]

Siromašni redovi 13. st. – franjevci i dominikanci

Gledano u duhovnom smislu, cijela povijest Crkve bi se mogla označiti kao naizmjenično uzdizanje i padanje, što, promatrajući iz današnje perspektive, ne treba gledati u isključivo lošem svjetlu. Naime, kao što i svaki čovjek ima dana, mjeseci i godina kada je snažniji u vjeri i trudi se živjeti boguugodnim životom, a ima i vremena kada se bitno, u […]

Kontroverze oko osnivanja i djelovanja Udruženja katoličkih svećenika “Dobri Pastir”

Uvod Početkom 1950. godine u Bosni i Hercegovini je osnovano Udruženje katoličkih svećenika Narodne Republike Bosne i Hercegovine – “Dobri Pastir”. Pod tim nazivom je postojalo i djelovalo kroz 25 godina, zapravo do 1975., a od tada, kroz sljedećih 15-ak godina, pod nazivom: Udruženje katoličkih vjer­skih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini “Dobri Pastir”.Radilo se, […]