Tin Ujević: Odlazak

Tin Ujević (Vrgorac, 5. srpnja 1891. – Zagreb, 12. studenog 1955.), bio je hrvatski pjesnik i esejist. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kasnije živio u Parizu, Beogradu, Sarajevu i Splitu. Od 1940. do smrti živi u Zagrebu. Boemski način života te bogati i raznoliki pjesnički i esejistički opus već za života od […]

Pisanje zamjenica vi i vaš

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Jedna od čestih pogrješaka u poslovnim pismima, koja mogu biti upit, ponuda, narudžba, zahtjev, molba, žalba, pozivnica, čestitka ili što drugo, pisanje je riječi kojima izražavamo poštovanje. U ovom ćemo se jezičnom savjetu osvrnuti na pisanje osobnih i posvojnih zamjenica vi i vaš. Ako se pismeno obraćamo samo jednoj osobi, tada […]

Antun Gustav Matoš: Pri svetom kralju

 Antun Gustav Matoš (Tovarnik, 13. lipnja 1873. – Zagreb, 17. ožujka 1914.), hrvatski književnik i novinar. Svojim novelama, pjesmama, feljtonima, esejima, putopisima i književnim kritikama zaslužio je epitet najznačajnije osobnosti hrvatske moderne. Književna struka jednoznačna je u ocjeni kako bez Matoševa stvaralaštva na području kritike, proze i poezije hrvatska književnost ne bi bila onakva kakvu […]

Puce, gumb ili dugme – koja riječ ima prednost?

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/HKM Mrežnim sam pretraživanjem o zubnom koncu naišao na jezično vrlo zanimljiv članak pod naslovom: Zubni konac uvijek čvrsto drži puce na odjeći. Dio teksta ispod naslova glasi: Kako gumbi ne bi otpadali s odjeće, prišijte ih koncem za čišćenje zubiju. Učvršćivanje zubnim koncem osobito je dobro za kapute jer […]

Silvije Strahimir Kranjčević: Moj dom

Silvije Strahimir Kranjčević (Senj, 17. veljače 1865. – Sarajevo, 29. listopada 1908.), hrvatski pjesnik, najznačajniji pjesnik realizma; pravaški političar. Završio je učiteljsku školu. Radio je najprije kao učitelj, a kasnije profesor u Sarajevu. Uređivao je književni časopis „Nada”. Najvažnije zbirke pjesama: Bugarkinje, Izabrane pjesme i Trzaji. „Konciznost izraza, uspjele pjesničke slike i refleksije o životnim […]

U Malom Lošinju ili na Malom Lošinju

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Na Malom Lošinju dva milijuna noćenja glasio je naslov članka u jednim dnevnim novinama. Iz toga je naslova teško raspoznati jesu li dva milijuna noćenja ostvarena u gradu Malom Lošinju ili pak na cijelom otoku Lošinju. Naime, ako je navedeni broj noćenja ostvaren u mjestu koje se zove Mali […]

Jezik mladih

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremila prof. dr. sc. Zrinka Jelaska/&HKM Današnji jezik mladih nije samo jezik koji njima služi nego mladi imaju razne uloge u društvu, a osim toga mladi postaju s vremenom i nešto stariji pa onda zauzimaju razna radna mjesta. Stoga jezik mladih treba razlikovati u smislu kad se oni služe njime kao hrvatskim […]

Vinko Nikolić: Rastanak s Hrvatskom

Vinko Nikolić (Šibenik, 2. ožujka 1912. – Šibenik, 12. srpnja 1997.) hrvatski književnik, publicist, književni kritičar i novinar. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost. Pjesme je počeo objavljivati u gimnaziji, početkom tridesetih godina XX. stoljeća. Ubrzo se je nametnuo kao jedan od najmarljivijih radnika na njivi hrvatske književnosti i kulture, […]

Ličiti, sličiti, nalikovati

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/HKM Glagoli sličiti i ličiti ne znače isto. Tako čujemo kako on sliči na nekoga, sliči komu, liči na koga i liči komu. Glagol je ličiti stara riječ od koje su nastali glagoli náličiti, nalíčiti (obraze), sličiti, uobličiti, izobličiti. Imao je nekada mnogo više značenja nego što […]

Teški bol ili teška bol

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremila dr. sc. Jadranka Mlikota/HKM U hrvatskom je jeziku nekoliko imenica koje se upotrebljavaju i u muškom i u ženskom rodu. Uz imenice čar i glad takvima se, kolebljivima, smatra i imenica bol. Naime, sve tri imenice završavaju na zatvornik, a u hrvatskome jeziku, uglavnom, tako završavaju imenice muškoga roda. Tako se […]