Teški bol ili teška bol

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremila dr. sc. Jadranka Mlikota/HKM U hrvatskom je jeziku nekoliko imenica koje se upotrebljavaju i u muškom i u ženskom rodu. Uz imenice čar i glad takvima se, kolebljivima, smatra i imenica bol. Naime, sve tri imenice završavaju na zatvornik, a u hrvatskome jeziku, uglavnom, tako završavaju imenice muškoga roda. Tako se […]

Održan glazbeni susret dječjih župnih zborova ANĐEOSKI PJEV – MAJCI U ČAST

Biti zahvalan osobina je koja bi trebala krasiti svakoga od nas, a sinoć, 7.svibnja 2022. naša su djeca pokazala zahvalnost svojim mamama i našoj nebeskoj majci Mariji. U Aladinićima, u Župi Svih svetih održan je Susret dječjih župnih zborova pod nazivom Anđeoski pjev – majci u čast. Koncert je organizirala HKZ Troplet kao dar majkama […]