Silvije Strahimir Kranjčević: Moj dom

Silvije Strahimir Kranjčević (Senj, 17. veljače 1865. – Sarajevo, 29. listopada 1908.), hrvatski pjesnik, najznačajniji pjesnik realizma; pravaški političar. Završio je učiteljsku školu. Radio je najprije kao učitelj, a kasnije profesor u Sarajevu. Uređivao je književni časopis „Nada”. Najvažnije zbirke pjesama: Bugarkinje, Izabrane pjesme i Trzaji. „Konciznost izraza, uspjele pjesničke slike i refleksije o životnim […]

U Malom Lošinju ili na Malom Lošinju

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Na Malom Lošinju dva milijuna noćenja glasio je naslov članka u jednim dnevnim novinama. Iz toga je naslova teško raspoznati jesu li dva milijuna noćenja ostvarena u gradu Malom Lošinju ili pak na cijelom otoku Lošinju. Naime, ako je navedeni broj noćenja ostvaren u mjestu koje se zove Mali […]