BOMBERGER: ‘Pro-izbora’ je oduvijek bila prijevara

Ryan Bomberger Eufemizmi su oduvijek bili namijenjeni da zvuče istinito, a ne da budu istiniti. Zapravo, oni namjerno pokušavaju spriječiti ljude da saznaju istinu. Reproduktivna sloboda. Ženska zdravstvena zaštita. Reproduktivna pravda. Pravo žena na izbor. Sve to nije samo pametno, već i lukavo brendiranje. Ali s fatalnim posljedicama. “Pravo na život je kratko, privlačno, sastavljeno […]

ujedinjeni navodi – MUŽA JARCA U REŠETO

Dok je na posljednjoj sjednici Sabora jedan dio sabornika “muzao jarca u rešeto” kako bi pokazao dosege zapadne demokracije, dotle se drugi dio sabornika strašno brinuo da se hrvatska javnost ne sablazni o gluposti vlastitih “mudraca”. Bojazni za sablazan nema: ovakve sjednice najdragocjenije su što nam “Hrvatska televizija” može dati jer svatko imalo razuman u […]

UČIMO HRVATSKI – Mati voli kćer, a kći voli mater

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/hkm.hr Imenice mati i kći u hrvatskome književnom jeziku imaju posebnu sklonidbu kroz padeže pa se iz tog razloga često i pogrešno rabe. Poteškoća se najčešće javlja u odnosu njihova gramatičkoga oblika u nominativu i akuzativu jednine. Kada upotrijebiti oblik kći i mati, a kada kćer i mater? Imenica mati u genitivu jednine glasi matere (Nema moje matere), a u akuzativu jednine mater (Vidim svoju mater).  Budući […]