UČIMO HRVATSKI – Postoji li bitnije od bitnog?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Je li pravilno reći da je nešto bitnije, odnosno, možemo li, s obzirom na njegovo značenje, pridjev bitan stupnjevati kao što možemo, na primjer, stupnjevati pridjeve koristan, marljiv, pouzdan, i dobiti oblike korisniji – najkorisniji, marljiviji – najmarljiviji, pouzdaniji – najpouzdaniji? Neke pridjeve u skladu s njihovim značenjem ne stupnjujemo – na primjer: zlatan, srebrn, staklen. […]

KOLIKO JOŠ HRVATSKE OBITELJI MORAJU BITI U ČEKAONICI? Eh, kad bi politika s obiteljima postupala kao s kapitalom budućnosti…

Objavio  Zdenko Babić U posebno ranjivu položaju u pogledu ukupnoga razvoja češće su djeca obitelji slabijega imovinskoga stanja, obitelji djece s teškoćama u razvoju, jednoroditeljske, ali i obitelji s većim brojem djece. Izloženost većemu broju rizičnih čimbenika kako u obitelji tako i u zajednici smanjuje prilike djetetu za uspješan rast i razvoj. Mnoge se obitelji […]