I. Bekavac: Velika Srbija, muslimanska BiH i krivnje Hrvata

Bošnjačko-muslimanska propaganda, nakon 1991. nije se manje trudila od srpske Razaranje Ukrajine, prema prikazima Putinove propagande, posljedicom je denacifikacije te zemlje, kao što su i ubojstva tisuća ljudi i razaranje Vukovara 1991., kako su govorili srpski agresori, bili posljedicom deustašizacije Hrvatske, a ne njihovih osvajačkih planova. Novi prilog interpretacijama toga vremena napisao je novinar NYT-a početkom […]

Nezamjenjivost roditeljskog autoriteta

ODGOJITI ZA ŽIVOT Službenici ne mogu slijediti život svakog pojedinog dječaka, kao što mogu njihovi anđeli čuvari. Ne možete imenovati posebnog policajca za svakog dječaka da ga prati kada se penje po drveću ili pada u jezerca. Foto: Senivpetro/Freepik Bio bi prevelik i nadobudan kompliment reći da svijet postaje u potpunosti djetinjast, jer je glavni razlog […]

Iskazivanje časti i pravo na intimnost – izrazi poštivanja dostojanstva drugoga

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Silvija Migles/hkm.hr Cijeli socijalni nauk Katoličke Crkve koji nastojimo približiti razvija se „počinjući od temeljnog načela koje potvrđuje nedodirljivo dostojanstvo ljudske osobe“ (Kompendij 107). Dostojanstvo ljudske osobe fundamentalna je i najvažnija ljudska vrednota za koju kršćani znaju da svoj temelj ima u činjenici da su sva ljudska bića, svaki čovjek ponaosob, stvoreni […]

Najnovija anketa među američkim svećenicima ukazuje na duboku krizu katoličke teologije

Prije nekoliko tjedana, organizacija Catholic Project na Američkom katoličkom sveučilištu u Washingtonu, objavila je rezultate masovne ankete među katoličkim svećenicima u Sjedinjenim Američkim Državama. Tri tisuće petsto svećenika je bilo intervjuirano iz 191 biskupije u Sjedinjenim Američkim Državama. Predvidljivo – barem za one koji su obraćali pozornost – rezultati predstavljaju oštru optužbu protiv američkog episkopata. Najistaknutiji dio istraživanja pokazuje da […]