‘Velečasni, zar doista moram biti odanija svom mužu nego svojim roditeljima?’

BRAČNI ZAVJET Tvoj bračni zavjet ne tiče se samo tebe i tvog bračnog druga. To bi trebao biti znak svijetu, znak ljubavi između Krista i njegove Crkve (Efežanima 5,32). Bi li Krist ikada napustio svoju Crkvu? Nikada! Foto: Unsplash Čemu služi brak? Kada razmisliš o njemu, to je vrlo dubokoumno pitanje, o kome su oci Drugoga […]

J. Sabol: Napredak medicinske znanosti – dvosjekli mač za čovjeka

O „vrijednom i nevrijednom“ životu u etičko-svjetonazorskoj perspektivi Danas je već očigledno da veliki napredak u medicini postavlja načelna pitanja za etiku koja se izravno tiču dostojanstva čovjeka i ljudskih prava. Medicina kao znanost principijelno je upravljena na čovjeka, na njegovo zdravlje, na kvalitetu života, na život u cjelini. Na kojeg čovjeka; na koju vrstu […]