I U 21. STOLJEĆU PIŠU SE I OBJAVLJUJU KNJIGE NA LATINSKOM JEZIKU Univerzalne teme antičkih pisaca i pjesnika

Objavio Glas Koncila Malo je poznato, a za mnoge i iznenađujuće, da i u 21. stoljeću, u doba kad se engleski jezik nameće planetarno, nastaju i objavljuju se nove knjige na latinskom jeziku. Jedan od takvih autora je Mato Baotić, teolog i umirovljeni profesor latinskoga jezika, filozofije i katoličkoga vjeronauka. On je do sada u […]

Z. Miliša: Zašto griješe oni koji tvrde da možemo mijenjati samo sebe?

 Društvene i osobne promjene Lažna je dilema treba li mijenjati svijet ili sebe. Netočno je da čovjek treba mijenjati samo sebe, a ne svijet oko sebe. Potreban je angažman i u jednom i u drugom smjeru. Ljudi nespremni za promjene su “poput stolice za ljuljanje. Neprestano će vas držati u pokretu, ali vas nikamo ne će […]