JA ZA NJU – U spomen na Zvonku Bušića – Taika 

Ja za nju sve dadoh, svetom je  držah, Ruka uvijek  pružena, sve misli moje i molitve Bogu, za nju,  za moju jedinu. I ostadoh na  putu, kao da sam  izbačen, Nema se ni kuda ići, put kao da u  maglu ulazi, Okrenuh se nazad, nit povratka više  nema, ostadoh sam, a svetom sam je  držao, […]

I. Bekavac: Bijes i mržnja izgubljenih vukovaca

Udar na jezik – prvi oslonac narodnoga identiteta Uhrvatski se javni prostor sve ubrzanijim ritmom unose provokacije koje niti ne pokušavaju prikrivati nesklonost samom postojanju hrvatske države, onakvom kakvom je uspostavljena, obranjena i oslobođena, koncem prošloga stoljeća. Već se naziva ‘imbecilnom’ i politička orijentacija usmjerena prema skrbi o hrvatskom jeziku. Ljude koji bi se kao eksperti […]

BIBLIJA – Oko je tijelu svjetiljka

22 »Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo. 23 Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi – tamna, kolika će istom tama biti?« (Mt 6, 22-23)