Josip Jović: Miris raspada

Ad hoc

Ni Čovićevo odmicanje, iz taktičkih ili strateških razloga, od istinske ili prave federalizacije Federacije BiH, koja je to samo u nazivu, nije zaustavilo bošnjačke zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH da izglasaju rezoluciju kojom se osuđuju inicijative za federalizaciju države. Ova je rezolucija došla kao tuk na utuk rezoluciji EP o BiH u kojoj se ističe upravo načelo federalizma, a njezini su inicijatori očito ohrabreni procesom pred Haaškim sudom protiv šestorice Hrvata, praktički protiv same ideje Herceg-Bosne kao nesuđenog hrvatskog entiteta.

Neskrivena prijetnja

U prvu ruku začuđuje dramatski ton bošnjačke rezolucije u kojoj se spominju disolucija, separatizam, rušenje ustavnog poretka itd., te se najvažnija europska i BiH politička tijela upozoravaju na sve te „opasne tendencije“. Tekst sadrži i neskrivenu prijetnju kad se upućuje poziv „svim institucijama, organima, političkim subjektima i pojedincima na ukidanje svih oblika podrške federalizaciji“!

Konzekventno mišljeno, to znači da bi na udar mogle doći i određene političke stranke, udruge i županije. Rezolucija je prožeta klasičnim duhom totalitarizma, osjećajem nadmoći i supremacije s onu stranu svakog mogućeg dijaloga. Ili će biti po našem ili neće biti nikako. Ili se poklonite ili uklonite, ili se podredite ili nestanite. Nema tu mjesta ni za kozmetičke promjene izbornog zakona, ni za TV kanal na hrvatskom jeziku niti za novi statut grada Mostara. Upravo taj pristup uzrokuje nefunkcioniranje Federacije i cijele BiH i što miriše definitivnim razlazom ili raspadom.

S jedne strane svih sedamdeset bošnjačkih zastupnika iz svih stranaka bilo je odlučno za rezoluciju, dok su hrvatski zastupnici, natjerani u bijeg, napustili sjednicu. Onaj tko je tobože najžešći za jedinstvo, ali po svome modelu, najviše radi protiv njega, zaboravljajući zlatno pravilo kako narodi ne postoje radi države, nego država radi naroda.
Prividna nelogičnost
Odbacuje se federalističko načelo, iako BiH kao cjelina postoji kao labava konfederacija dvaju entiteta. Sama ideja federalizacije koja dolazi s hrvatske strane naišla je na daleko oštrije napade nego otvoreni separatizam jednog Milorada Dodika. Valjda je ovo prema jugu važnije i mekše. Dok je Herceg-Bosna sotonizirana, Republika Srpska je međunarodno priznata, pa i u tome leži objašnjenje ove providne nelogičnosti.

Nije isključeno da je potiho Republiku Srpsku već priznala bošnjačka komponenta u BiH, možda, tko će ga znati, čak i na crti novog tursko-ruskog savezništva.