Usvojeno sporno izvješće Noichl koje zadire u nadležnost država članica, potkopava obitelj i izravno promovira pobačaj

EU GENDER EKSTREMIZAM

Europski parlament je tijesnom većinom od 49% usvojio “Izvješće o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.”, čija je izvjestiteljica članica stranke socijalista (S&D) Maria Noichl, a odbacilo prijedlog Kluba zastupnika Europske pučke stranke koji su ih podnijeli u obliku amandmana kao alternativno izvješće čijim bi se usvajanjem uklonili svi štetni sadržaji. Izvješće je usvojeno s 341 glasova zastupnika za izvješće (49%), 281 glasova zastupnika koji su glasali protiv (40 %) i 81 suzdržanih (12%).

Izvješće Noichl sadrži do sada najekstremnije stavove koji se skrivaju iza agende “spolno-rodne ravnopravnosti”, a izvan su nadležnosti i kompetencija Europske unije, tj. krše načelo supsidijarnosti.

U Izvješću se otvoreno promiče redefinicija braka i obitelji tvrdnjom da “se sastav i definicija obitelji s vremenom mijenjaju” te se stoga predlaže “proširenje područje primjene obiteljskog i radnog zakonodavstva u vezi s obiteljima s jednim roditeljem i roditeljstvima u okviru LGBT-brakova” (stavak 31.). Ovim stavkom se ponovno predlaže povreda temeljnog načela funkcioniranja Europske unije – supsidijarnosti, prema kojem svaka država članica ima suvereno pravo određivati i definirati brak, obitelj i obiteljske politike.

Zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić je na plenarnoj sjednici u službenu parlamentarnu proceduru uputila objašnjenje glasovanja na izvješće Noichl – “Strategija EU-a za ravnopravnost žena i muškaraca nakon 2015.”. Ovo izvješće zadire u nadležnost država članica, potkopava obitelj i izravno promovira pobačaj.

Objašnjava da je “zabrinuta pokušajima zloporabe naše pravedne borbe za ravnopravnost od strane određenih grupacija unutar FEMM odbora”.

“Smatram skandaloznim i krajnje nedopustivim ovo konstantno propagiranje i otvoreno nametanje tzv. reproduktivnih prava koja se perfidno pokušava progurati u svakoj rezoluciji koja se tiče jednakog tretmana žena i muškaraca. Ne smijemo zaboraviti da široka dostupnost pobačaja kao kontracepcijskog sredstva, što je u središtu svih zahtjeva feministica u ovom domu, izravno udara na slobode i prava ostalih živih bića, prije svega na osnovno pravo nerođene djece na život. Smatram da ovaj dom ima svetu dužnost zaštititi one koji su bespomoćni, a nerođena djeca su u tom smislu daleko najranjivija skupina jer ne mogu sama ustati u obranu svog prava na život”, poručila je.

“Kao majka držim da seksualni odgoj kao obavezan predmet u školama predstavlja grubo kršenje prava roditelja na odabir najboljeg i najprikladnijeg načina odgoja vlastitog djeteta. Odgoj djece nipošto ne bismo trebali prisilno uniformirati, već bismo roditeljima kao najkompetentnijima trebali prepustiti odluku o tome kad je i na koji način njihovo dijete spremno primiti i zrelo obraditi vrlo važne informacije iz sfere seksualnog odgoja”, zaključuje na kraju.

 Marijana Petir: Sablažnjivo je da se potiče EU da novcem razvojne pomoći financira pobačaje i sterilizaciju žena u siromašnim zemljama svijeta

“Smatram nedopustivim da ovaj Parlament na dnevnom redu ima još jedno izvješće koje zadire u nadležnost država članica, potkopava obitelj utemeljenu na braku između muškarca i žene i izravno promovira pobačaj kao osnovno ljudsko pravo”, upozorila je hrvatska zastupnica Marijana Petir govoreći na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu o Izvješću o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015. koje je pripremila zastupnica Maria Noichl.

Dodala je da se prema definiciji seksualnih i reproduktivnih prava Pekinške platforme, koja slavi 20-tu obljetnicu, pobačaj ni u kojem slučaju ne može promovirati kao metoda obiteljskog planiranja. Petir drži skandaloznim da Izvješće potiče EU da novcem razvojne pomoći financira pobačaje i sterilizaciju žena u siromašnim zemljama svijeta, umjesto da im se osigura edukacija i samozapošljavanje.

“Zabrinuta sam jer ovaj Parlament troši novac poreznih obveznika kako bi producirao dokumente koji su u suprotnosti s interesima građana koji su nas izabrali. Zabrinuta sam kada zastupnici u Parlamentu plješću kod usvajanja amandmana kojim se onemogućava svakom ljudskom biću pravo na život. Zabrinuta sam kada u ovoj dvorani nije moguć dijalog i suglasje oko općeljudskih vrijednosti. Ovo Izvješće protivno je vrijednostima u koje vjerujem i po kojima živim i zato sam glasovala protiv njega”,  istaknula je zastupnica Petir.

Navodeći razloge zašto je glasovala protiv, upozorila je da je 48% paragrafa izvješća u izravnoj suprotnosti s EU principom supsidijarnosti, da 35% paragrafa “nije vezano uz temu” Izvješća, da 42% paragrafa pokazuje otvorenu diskriminaciju protiv muškaraca (u izvješću o ravnopravnosti) te da 17% paragrafa sadrži ozbiljan rizik restrikcije slobode govora i medija, slobode obrazovanja i slobode unutar sklapanja ugovora, a da 7 paragrafa uvodi elemente koji nisu znanstveno dokazani te neosnovane navode.

“Izvješće promiče rodnu ideologiju i potiče na usvajanje regulative koja će dovesti do diskriminacije privatnih poduzetnika, posebice onih u uslužnom sektoru što je neprihvatljivo”, istaknula je hrvatska europarlamentarka te je izrazila žaljenje zato što je Izvješće koje ima zadaću dati preporuke i smjernice Europskoj komisiji vezano uz unaprjeđenje ravnopravnosti muškaraca i žena za novu strategiju nakon 2015. godine opet poslužilo pojedinim skupinama za promociju njihovih radikalnih i ideoloških zahtjeva.

Petir je upozorila na to da je Izvješće nepopravljivo te je stoga Klub zastupnika Europske pučke stranke (EPP) podnio alternativnu rezoluciju koja poziva na osiguranje jednakosti muškaraca i žena u području radnih i socijalnih prava, pristupa obrazovanju i tržištu rada, osiguranje pristupa zdravstvu i promociji sudjelovanja žena na odgovornim pozicijama donošenja odluka. Nažalost, tijekom poslijepodnevnog glasovanja, alternativna rezolucija EPP-a nije usvojena a tzv. Noichl izvješće dobilo je podršku zastupnika.

Marijana Petir pozvala je zastupnike da se zauzmu za istinsku ravnopravnost žena i muškaraca u svim segmentima života i da daju podršku ženama i muškarcima koji odluče zasnovati obitelj i imati djecu, jer kako je rekla, “obitelj je prva škola međuljudskih odnosa, mjesto gdje nas uče ravnopravnosti i vrijednostima. Obitelj je mjesto gdje nas uče kakvi ljudi trebamo biti”, zaključila je Petir.

Izvor: narod.hr

 

U nastavku možete pročitati kako su glasovali hrvatski EU zastupnici, te koje su glavne stavke Noichl izvješća:

 

Ovako su glasovali hrvatski zastupnici u EP kod izglasavanja spornog izvješća Noichl koje potkopava obitelj i izravno promovira pobačaj

Europski parlament je na svojoj sjednici 9. lipnja 2015. s 341 zastupnika ZA,281 zastupnika PROTIV, te čak 81 SUZDRŽANIH zastupnika usvojio “Izvješće o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.”, izvjestiteljice stranke socijalista Marie Noichl. “Izvješće Noichl” sadrži do sada najekstremnije stavove koji se skrivaju iza agende “spolno-rodne ravnopravnosti”, a izvan su nadležnosti i kompetencija Europske unije, tj. krše načelo supsidijarnosti. Od 81 suzdržanih zastupnika čak je 53 bilo iz stranke pučana-kršćanskih demokrata (EPP), 14 iz stranke liberala (ALDE), 4 konzervativaca (ECR), 7 nordijske ljevice (GUE/NGL), 1 manjinskih zastupnika, 1 zastupnik socijalista (S&D) i 1 zastupnik stranke zelenih (Verts/ALE).

Poznato je i kako su glasovali hrvatski zastupnici o cijelom Izvješću, kao i o pojedinim stavkama. Za cijelo Izvješće su glasovali ZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS).

Slijedi pregled glasovanja po pojedinim stavkama:

Stavak 2/1. – Poseban antidiskriminacijski plan ‘u vezi skupine LGBTI’

Tekst stavka: Europski parlament (EP) “poziva Komisiju da razradi mjere čiji je cilj uklanjanje diskriminacije svih žena u svoj njihovoj raznolikosti u okviru šire strategije za borbu protiv diskriminacije te specifičnog i zasebnog plana u vezi skupine LGBTI” (…)

GlasovaliZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS); SUZDRŽAN: Stier (HDZ)

St. 2/2. – ‘Direktiva o načelima jednakog postupanja’ (tzv. Equal Treatment Directive)

Tekst stavka: EP (…) “u tu svrhu, hitno poziva Vijeće da što je prije moguće postigne zajedničko stajalište o prijedlogu direktive Vijeća o provedbi načela o jednakom postupanju prema osobama bez obzira na vjeru ili uvjerenje, invalidnost, dob, spol ili seksualnu orijentaciju koji je zaustavljen otkako ga je Parlament donio u travnju 2009.”

GlasovaliZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS); SUZDRŽAN: Šuica (HDZ)

St. 13. – ‘Istanbulska konvencija’ (sadrži nametanje rodne ideologije i usklađivanje svih zakona s rodnom ideologijom – tzv. gender mainstreaming)

Tekst stavka: EP “poziva Komisiju da razmotri mogućnost da EU pristane na Istanbulsku konvenciju i da pokrene taj postupak što je prije moguće, te da novom strategijom potakne države članice da ratificiraju Istanbulsku konvenciju i da se aktivno založi za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojkama; poziva države članice da što je prije moguće potpišu i ratificiraju Istanbulsku konvenciju;”

Glasovali ZA: Plenković (HDZ), Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Tomašić (HKS);

St. 24. – Puno ‘pravno’ priznanje ‘roda’

Tekst stavka: EP “poziva Komisiju da zajamči da države članice omoguće puno pravno priznavanje preferiranog roda osobe, uključujući promjenu imena, broja socijalnog osiguranja i ostalih pokazatelja roda na identifikacijskim dokumentima”

Glasovali ZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS)

St. 31/3. – Proširenje primjene obiteljskog zakonodavstva na ‘LGBT roditeljstvo’

Tekst stavka: EP “(preporučuje da se, s obzirom na to da se sastav i definicija obitelji s vremenom mijenjaju, proširi područje primjene obiteljskog i radnog zakonodavstva u vezi s obiteljima s jednim roditeljem) i roditeljstvima u okviru LGBT-brakova*” (original: “LGBT roditelja”) *glasalo se hoće li se uvrstiti podebljani tekst

GlasovaliZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS)

St. 52. – Jednostavna pristupačnost ‘usluga’ seksualno i reproduktivno zdravlje i prava’, te ‘usluga’ pobačaja i kontracepcije

Tekst stavka: EP “poziva Komisiju da podrži države članice pri osiguravanju usluga koje su visokokvalitetne, zemljopisno primjerene i jednostavno pristupačne u područjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja i s tim povezanih prava, sigurnog i legalnog prekida trudnoće i kontracepcijskih sredstava te opće zdravstvene zaštite;”

GlasovaliZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ); SUZDRŽAN: Tomašić (HKS)

St. 53. – Nadopuna ‘odozgor’ nacionalnih politika u području ‘seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava’

Tekst stavka: EP “potiče Komisiju da u sljedeću strategiju EU-a u području zdravlja uključi seksualno i reproduktivno zdravlje i prava kako bi se osigurala jednakost žena i muškaraca te nadopunile nacionalne politike u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava;”

Glasovali ZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS)

St. 60. – Uvođenje spolnog odgoja u škole; zajamčiti savjetovanje i pristup mladih ljudi kontracepciji (amandman od Biljane Borzan, SDP)

Tekst stavka: EP “poziva Komisiju i države članice da ulože napore u provedbu programa o seksualnom odgoju u školama te da zajamče savjetovanje i pristup mladih ljudi kontracepciji;”

Glasovali ZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS)

St. 67. – Uspostava katedre za ‘rodne studije’ i feminizam

Tekst stavka: EP “poziva Komisiju da podupre države članice u uspostavi katedri za rodne studije i studije u području feminizma;”

GlasovaliZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS)

St. 68. – Pobačaj definiran kao ‘prirodno planiranje obitelji’; univerzalni pristup ‘seksualnom i reproduktivnom zdravlju’ je definiran kao ‘temeljno ljudsko pravo’

Tekst stavka: EP “zahtijeva od Komisije da zajamči da se pri europskoj razvojnoj suradnji slijedi pristup utemeljen na ljudskim pravima, naglašavajući posebno jednakost spolova, izobrazbu žena, borbu protiv svih vrsta nasilja nad ženama i iskorjenjivanje dječjeg rada; ističe da je univerzalni pristup zdravlju, posebno seksualnom i reproduktivnom zdravlju i s tim povezanim pravima, temeljno ljudsko pravo i naglašava pravo na dobrovoljan pristup službama za planiranje obitelji, uključujući skrb u vezi sa sigurnim i legalnim prekidom trudnoće, te informacijama i izobrazbi o smanjenju smrtnosti majki i dojenčadi, kao i ukidanju svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenja žena, rano i prisilno sklapanje braka, rodocid, prisilnu sterilizaciju i silovanje u braku;”

GlasovaliZA: Borzan (SPD), Picula (SDP), Radoš (HNS), Škrlec (ORaH), Jakovčić (IDS); PROTIV: Petir (HSS), Šuica (HDZ), Maletić (HDZ), Stier (HDZ), Plenković (HDZ), Tomašić (HKS)

Izvor: narod.hr