Biblija – Apostole čeka progonstvo

Slikovni rezultat za bible -  These twelve Jesus sent out

»Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! 17Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. 18Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. 19Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. 20Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!«
21»Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih.22Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.«
23»Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin Čovječji.«
24»Nije učenik nad učiteljem niti sluga nad gospodarom svojim. 25Dosta je da učenik bude kao njegov učitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaćina Beelzebulom nazvali, koliko će više njegove ukućane?«

Mt 10, 16-25