Unutarnja sloboda

Ako zlo prodre u naše srce, to znači da je našlo mjesto gdje se može smjestiti, da je našlo suradnju. Ako nas trpljenje čini ogorčenima i zlima, to je zato što je naše srce prazno: u njemu nema vjere, ufanja ni ljubavi.

Ako naprotiv, u našem srcu stanuje potpuno povjerenje u Boga, ako ono sve očekuje od Božje dobrote i vjernosti, ako cilj našega života nije tražiti samog sebe nego vršiti volju Božju, ljubiti Ga svim srcem i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, tada zlo nikako ne može prodrijeti u naše srce. Patnja da, ali zlo ne!

O. Jacques Philippe