Više od 1% smrti u Kanadi otpadaju na eutanaziju

Više od 1% svih smrti prošle godine u Kanadi bili su rezultat eutanazije, stoji u novom izviješću kanadske vlade.

Četvrto privremeno izviješće o medicinski potpomognutoj smrti u Kanadi objavljeno u travnju 2019. Pokazuje da je od siječnja do listopada 2018. ukupno 2 613 ljudi u ovoj zemlji primilo „medicinsku pomoć pri umiranju“ što predstavlja 1,12 % svih smrti, piše Catholic Herald.

Samo je jedna osoba sama uzela svoju smrtonosnu dozu u fizički asistiranom suicidu. U svim ostalim slučajevima, prema izviješću, pacijent je umro nakon namjernoga davanja smrtonosne doze koje su, na njegov zahtjev, učinili liječnici ili medicinske sestre – što je učinkovito medicinsko ubojstvo.

U vrijeme kada je u travnju 2016. donesen zakon koji ovo omogućava, kardinal Thomas Collins iz nadbiskupije Toronto rekao je kako smatra da društvo ide u pogrješnom pravcu.

„U vrijeme kada bi naš prioritet trebao biti njegovanje kulture ljubavi, i povećanje izdataka za one koji pate i suočeni su sa smrću, asistirano samoubojstvo vodi nas niz mračni put“, objasnio je kardinal.

U lipnju 2016. Kanadski parlament izglasao je zakon C-14, koji legalizira medicinski potpomognuto samoubojstvo i eutanaziju uz pomoć liječnika diljem zemlje. Od tada je više od 6 700 Kanađana umrlo smrću koja je medicinski potpomognuta, a prosječna dob tako preminulih bila je 72 godine.

Ovo izviješće dolazi nekoliko dana prije 22. Nacionalnoga Marša za život koji će se 9. svibnja održati u Otavi.

Spomenimo i to da je pobačaj u Kanadi legalan već 50 godina, kada je 1969. proceduru dekriminalizirao tadašnji premijer Pierre Trudeau. Njegov sin, Justin Trudeau, je dašanji kanadski premijer.

KT