Samo molitva daje najbolje odgovore

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa strahom

Mnogo je stvari kojih se u životu bojimo. Ljudi, situacije, bolesti, smrt i mnogo toga drugoga. Često ti strahovi i nemaju mnogo veze sa stvarnošću. No u svima njima molitva daje najbolji odgovor.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa odbijanjem

Nemoguće je proći kroz život, a ne susresti se s iskustvom odbijanja. Bilo da nas odbija osoba koja je prirasla našem srcu, bilo da nas odbije neki poslodavac ili netko treći molitva tada daje najbolji odgovor.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa napadima drugih ljudi

Za vrijeme svoga zemaljskoga života i Isus je prošao mnogo progona, te rekao da isto čeka i njegove učenike. Od podsmijeha do proljevanja krvi velik je raspon progonstva. U svakoj boli progonjenosti molitva daje najbolji odgovor.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa razočarenjima

Osobe od kojih više očekujemo ponekad nas više razočaraju. Nemoguće je proći kroz život a ne biti od svojih bližnjih ali daljih manje ili više razočaran. Kako se god osjećali molitva tada daje najbolji odgovor.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa nepravdom

Svijet je pun nepravde. Doživljavamo je od djetinjstva, preko mladosti, pa sve do svoga zreloga doba. Teško je miriti se s njom, prihvaćati je bez ikakvih ožiljaka, no kako god bilo molitva tada daje najbolji odgovor.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa napastima

Život je pun napasti i kušnji, svakoga dana na svakom koraku suočeni smo sa njima. Nekada ih pobjeđujemo a nekada gubimo. No o nama ovisi što ćemo u pojedinoj situaciji napraviti. Kako god bilo molitva tada daje najbolji odgovor.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada ste suočeni sa izgubljenim bitkama

U svojim izgubljenim bitkama i životnim porazima počinjete razmišljati da li je bolje da se povučete ili da krenete naprijed. Često u takvim situcijama odustajemo no molitva tada daje najbolji odgovor i snagu da idemo naprijed.

Vaša molitva dolazi do izražaja kada sve svoje predate Bogu

Kada shvatimo da je jedino s Bogom moguć put prema naprijed, da svi ostali putevi prije ili kasnije završe u nekoj vrsti stranputice, kada osjetimo da On jedini svemu onome što činimo daje smisao shvaćamo da samo molitva daje najbolji odgovor.

Mario Žuvela