Kada Isus uzima moj grijeh shvaćam koliko me voli!

Kada Isus uzima moj grijeh on to čini tako diskretno i pažljivo.

Ne želi me poniziti pred drugima i pokazati se nadmoćnijim. Kada spuštam svoju glavu pred njim znam da sam povrijedio naš odnos i da je sada na meni da pokažem što sam spreman učiniti da bih odnos vratio na staro. Varka je grijeh koji obećava mnogo, a ne daje ništa, varka da će biti bolje, a zapravo nakon svega ostaju samo ruševine nakon kojih ništa više nije isto.

Kada Isus uzima moj grijeh on ne govori o osveti i ne niječe ono što sam učinio, ali mi želi dati novu priliku da počnem ispočetka, drugačije i bolje. Želi da moj put bude ispunjen nečim što će drugome donijeti radost, osmijeh na lice, želi da drugome budem svjetlo a ne tama. Kada Isus uzima moj grijeh želi me osloboditi okova ega, sebičnosti i licemjerja koji su uzeli svoj danak a ponajviše onaj mir koji daje čista savjest.

Kada Isus uzima moj grijeh on za mene ima bolji plan, on želi da moja budućnost bude budućnost kojom ću se jednoga dana ponositi, a ne sramiti, on želi da moji odnosi s drugima budu izgrađeni na sigurnim temeljima, a ne na pijesku, tako da nakon prve svađe odmah popucaju. On želi da moji odnosi s njime budu odnosi iskrene ljubavi, a ne samo trgovinski odnosi u kojima mu dolazim samo onda kada nešto od njega trebam.

Kada Isus uzima moj grijeh znam koliko me voli. Ta ljubav je išla preko križa dok sam ja lutao na različite strane bez svrhe i smisla života. Uzima ono loše s mene kao roditelj koji svome djetetu želi samo najbolju budućnost i daje mu slobodu da je sam izabere. Kada Isus uzima moj grijeh shvaćam koliko često to čini, i nikada se ne umara od mene čak ni onda kada sam dignem ruke od sebe. Kada Isus uzima moj grijeh shvaćam koliko me voli.

Mario Žuvela