Razgovor u nebu o nama

Razgovor u nebu o nama

Jednoga dana Sotona je došao posjetiti Isusa u Edenskom vrtu; izgledao je vrlo sretan i ponosan.

“Da, Gospodine, sada sam ih sve zarobio, pa…gotovo sve, ovdje dolje kod sebe. Postavio sam zamke, upotrijebio sam iskušenja kao mamac, dobro znam da nitko neće moći odoljeti.
Evo, gotovo sam ih sve uhvatio!”

“Što kaniš učiniti s njima?” upita Isus.
Sotona odgovori “O, namjeravam se s njima dobro zabaviti!” Natjerat ću ih da se razvode nakon što su se vjenčali, tako da nikada ne mogu učvrstiti osnovu čovječanstva, “obitelj”. Natjerat ću ih da se međusobno mrze i vrijeđaju, natjerat ću ih da padnu u nekontrolirano uzimanje alkohola i droge. Naučit ću ih da proizvode oružje i bombe, da se međusobno ubijaju. “Zaista ću se dobro zabaviti!”

“Što ćeš učiniti kada ti igra s njima dosadi?” upita Isus.
“Oh, onda ću ih poubijati i njihove duše će biti moje zauvijek.”
“Gospodine, uza sve dužno poštovanje, to je ipak njihova odluka.”

“Koliko tražiš za sve njih?”
“Ma, nije istina da ti zaista želiš te ljude. U njima nema ništa dobro. Zašto ih želiš, niti te slijede niti te vole? Mnogi te čak i mrze! Vidio sam mnoge kako pljuju na tebe, proklinju te, čak te i niječu.”
“A još k tome, mene zaista jako vole.”
“Ti ne želiš te ljude!!!”

“Koliko?” ponovno upita Isus.
Sotona ga pogleda zlobnim pogledom
“Želim sve tvoje suze i svu tvoju krv, želim bol cijelog svijeta, sve zajedno”

Isus reče: “DOGOVORENO!” i plati cijenu.

Kako je strašno kada ljudi ne traže Boga, a onda se pitaju zašto svijet ide prema paklu!
Kako je strašno da svakodnevno posežemo za novinama da bismo čitali o tragedijama a nikada ne posežemo za Biblijom.
Kako je nerazumno što svi žele u raj, misleći pritom da tamo mogu stići bez da vjeruju, bez da ljube Boga više od svega drugog, ili bez da vrše što Biblija naučava …Božji Zakon.
Nije li strašno kada neki govore “Vjerujem u Boga” a još uvijek slijede Sotonu (koji se, u stvari, i sam boji Boga) I to znajući što je On za nas učinio. Jer Njega nisu ubili Rimljani. Ubio Ga je naš grijeh, da bi nama bilo oprošteno da bismo upoznali Njega u slavi kod Oca.