*Božji potpis na remek-djelu vlastitog umjetničkog genija* 

jahve
Molekularni biolog Yishayahu Rubinstein 10 godina je istraživao ljudsku DNK stanicu s pomoću najsuvremenijeg robota-mikroskopa koji je mogao odgovarati na njegova pitanja. DNK ili dezoksiribonukleinska kiselina je osnovni genetički materijal u čijoj strukturi je zapisana genetička informacija svake osobe. DNK se nalazi u jedru svake stanice u kromosomima, a sastoji se od dva paralelna lanca koji se uvijaju u dvojnu spiralu kao savitljive ljestve spojene nizom paralelnih mostova koji ih održavaju na životu da se ne razdvoje. Znanstveniku Rubinsteinu je otkriveno da se na pravilan način ponavlja slijed rasporeda mostova između paralelnih lanaca. Nakon 10 aminokiselina – most, pa nakon 5 aminokiselina – most, zatim nakon 6 aminokiselina – most i opet nakon 5 aminokiselina – most i tako u nedogled. Pponavlja se niz:10,5,6,5-10,5,6,5-10,5,6,5-10,5,6,5…budući je Rubinstein Židov ,on je znao da svako od 22 slova hebrejskog alefbeta ima brojčanu gematrijsku vrijednost (gematrija – objašnjavanje i tumačenje tajanstvenog značenja pojedinih riječi u vezi s nekim brojevima, čiji se brojni primjeri nalaze u Bibliji), značenje i duhovnu silu kojom je Bog stvarao svijet. Heureka!!! Pronašao sam!! 10 = *jud*, 5 = *hei*, 6 = *vav*, 5 = *hei*…dakle u mostovima koji održavaju život DNK i svakog živog bića, piše: *JHVH*, *JHVH*, *JHVH*, *JHVH*…- četiri slova koja označavaju Boga Jahvu…ime koje znači prošlost, sadašnjost, budućnost – hajah, havah, jihijeh. Onaj koji je bio,koji jeste i koji dolazi. Bog je upisao svoj autogram u svakoj živoj stanici. Kao što umjetnici slikari stavljaju svoj potpis na svojim djelima tako se Bog tvorac potpisao na remek-djelo svog umjetničkog genija. Svatko od nas nosi ime Boga i samog Boga u svakoj svojoj živoj stanici kojoj sam Bog daje život. Bog živi kroz nas…mi smo Božji život…apostol Pavao piše (Poslanica Efežanima 2:10) da smo mi Božja poema, kreacija njegovog poetskog genija, pjesma njegove pjesničke kreacije u Kristu Isusu, rođeni od njega da živimo u unaprijed pripremljenim njegovim djelima ljubavi,da se njima naslađujemo i u njima uživamo…kao što slova jhvh imaju numeričke vrijednosti 10,5,6,5, isto tako imaju i specifična značenja: *jud* – znači :ruka; *hei* – znači :milost,život, otvoren prozor,radostan čovjek koji je dobio otkrivenje i skače sa neba na zemlju; *vav* – znači:klin,čavao…dakle  *JHVH* znači i *Božja ruka milosti probodena čavlima na križu,darovala je milost*…taj natpis je stajao iznad Isusove glave na golgotskom križu…na tri jezika :grčkom ,latinskom i hebrejskom, stajala je napisana krivnja zbog koje je Isus osuđen, krivnja koja glasi:”Isus Nazarećanin Kralj Židovski”. Akronim ili inicijali na ta tri jezika glasili su : *INBI* (Iesous Nazoraios Basileu Ioudaion), *INRI* (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) i *JHVH* (Jeshua Hanocri Vamelek Hajehudim). Židovi koji nisu prepoznali Mesiju, bunili su se kad su vidjeli da je iznad Isusove glave Pilat napisao: JHVH (prva slova od: Jehošua Hanocri Vamelek Hajehudim), tj. da je Isus Bog, ali je Pilat samo odmahnuo rukom i izjavio: što napisah, napisah, ne znajući da je napisao istinu…istu tu istinu, namjerno ponavlja apostol Pavao u poslanici i to baš Hebrejima dokazujući da je Isus Jahve – isti jučer, danas i zauvijek će biti isti (Poslanica Hebrejima 13:8). I sam Isus je u više puta izjavljivao: Ja sam Onaj koji Jesam (grč. ego eimi). tj. Ja sam Jahve..upisan u svaku stanicu vašeg tijela..u svaku DNK koja predstavlja u stvari Jakovljeve ljestve koje sjedinjuju nebo i zemlju. Bog i čovjek isprepleteni u jedno, savršeno jedno (Ivan 17:23), nebesko i zemaljsko ujedinjeno pod jednu glavu u Isusu Kristu (Poslanica Efežanima 1:10). Zato je Jakov probudivši se iz Božjeg sna zadivljeno izjavio, nakon što je vidio ljestve koje povezuju zemlju i nebo (Postanak 28:16):”zaista se Jahve nalazi na ovom mjestu, ali ja nisam znao”! Na kojem mjestu? –  u nama…tajna sakrivena kroz vjekove i generacije: Krist dugo očekivana slava je u nama (Poslanica Kološanima 1:27). To je svečani kraj svih očekivanja čovječanstva i veličanstvena pobjeda Boga kroz križ. U taj dan ćete spoznati da sam Ja u svom ocu, vi u meni i Ja u vama (Ivan 14:20)…nije bilo vremena, dakle, kad ova Isusova izjava nije bila istinita.