Znate li koji je posao najljepši?

Znate li koji je posao najljepši?

– Moj je posao najljepši – reče urar. – Ja se brinem da ljudi shvate koliko vremena imaju i kako im brzo protječe.

– Moj je posao najljepši – reče svjetioničar. – Ja se trudim da i ljudi koji se zateknu u največem nevremenu mogu ugledati svjetlo.

– Moj je posao najljepši – reče dimnjačar. – Ja čistim dimnjake da bi ljudi mogli bezbrižno boraviti u toplim svojim domovima.

– Moj je posao najljepši – reče pekar. – ja pečem kruh za svakoga bez razlike.

–  Pa koji je posao najljepši? – zbunjeno upita dječak.

– Onaj koji radiš sa srcem.

 Stjepan Lice