F. Baras: Papa Francisco i hilandarski vilenjaci

U očekivanju kanonizacije blaženoga Stepinca

Ove godine (25. srpnja) navršit će se 85. obljetnica potpisivanja Konkordata između Kraljevine Jugoslavije i Svete Stolice. Međutim, taj Konkordat nikada nije stupio na snagu, budući da je njegovu ratifikaciju uporno spriječavala tada državna Srpska pravoslavna crkva.

Prisjetih se tog neostvarenog Konkordata iz razloga što se je ta ista ‘svemoćna’ SPC otprije tri godine umiješala u već dovršeni proces kanonizacije blaženog kardinala Stepinca. Naime, Papa Francisco je “dobrohotno prihvatio” molbu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja te ustrojio “Komisiju hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka” koja je trebala razmotriti neke ‘nejasnoće’ oko lika i djelovanja blaženoga Stepinca… Bio je to događaj bez presedana! Po prvi put u povijesti Sveta Stolica dozvolila je uplitanje vrhovnika jedne antikatoličke konfesije u postupak kanonizacije katoličkog blaženika…

Moramo se upitati je li Papa Francisco uopće bio upoznat sa stoljetnim podmuklim protukatoličkim djelovanje SPC? Primjerice: je li ga itko informirao da je – povodom potpisivanja tog neostvarenog Konkordata – u tiskari Srpske patrijaršije u Srijemskim Karlovcima bio otisnut u više tisuća (!) primjeraka (na ćirilici) po Vatikan i Katoličku crkvu veoma uvredljivi letak naslovljen KLETVA VILE HILANDARKE…

Mrznja KC

Ili, je li mu bio dostupan podatak kako je u novogodišnjoj poslanici (13. siječnja 1937.) tadašnji patrijarha Varnava (‘vjerski vožd’ velikosrpskog četništva!) među ostalim, ovako ‘kršćanski bratski’ oslovljavao Svetu Stolicu:

“Iz sasvim nepoznatih razloga i nikom nedokučivih uzroka oni su [srpski političari] napravili ugovor sa c r n i m p o g l a v a r o m c r n e i n t e r n a c i o n a l e. Tim ugovorom oni hoće da dovedu do triumfa toga poglavara na Balkanu, za kojim on teži hiljadu godina. Protiv toga c r n o g poglavara i njegove j e z u i t s k e v o j s k e borili su se najpre vizantijski patrijarsi i carevi. Kad je njihovo oružje malaksalo, borbu su prihvatili naši slavni Nemanjići na čelu sa Sv. Savom. Kad je srpsko carstvo palo i na Kosovu i sami Turci su se borili protiv l a t i n s k e n a j e z d e na Balkan. I b l a g o d a r e ć i Turcima, ta najezda je ustuknuta […] Neka je čast Turcima, i neka je sram takvim pravoslavcima i takvim Srbima!” (spac. F.B.)

Napominjem da je cjeloviti tekst spomenutog letka-kletve bio po prvi put objavljen na latinici kao “pretisak” u časopisu “Hrvatska obzorja”, Split, 1994 / br. 3, pod naslovom: JADNI DOKUMENT NEKULTURNE I PRAVOSLAVNE MRŽNJE PREMA KATOLIČKOJ VJERI. Evo nekoliko odlomaka od ukupno 130 stihova narodnog desterca…

Konkordat JD

(…) “To se kletva sa svetinja čuje / Našom zemljom bolno odjekuje / Kletvom grmi Hilandarka vila / S Hilandara, Savina oltara / Vila kune, svetinje potresa / Iz sna budi svece čudotvorce / Besmrtnike, Bogu ugodnike / Srpske crkve slavne zaštitnike / Pa ovako vila progovara: / Ko je Srbin i srpskoga roda / I od srpske krvi i poroda / Nek glas čuje sa svetog oltara / Kako Gospod izdajnike kara / Rim i papa, jezuitska šapa / Sindžir kuju i podmuklo snuju / Našu Srpsku crkvu da okuju / U sindžir i u lance ljute / Da nam slavu i svetinje spute / Da nas brišu sa zemljina lica / To Rim traži i papinska stolica / Još ja čujem da u srpskom rodu / Živih klica sramnih izdajnika / Što će rodu pljunuti u lice / Za zlatnike papine stolice / Ko svog glasa za Konkordat dao / Bog veliki i njegova vila / Naredio pa se ispunilo…

Dalje se nižu perverzno jezive kletve od kojih se normalnom čovjeku diže kosa na glavi… Primjerice:

“Usta mu se za vrat okrenula / Guba mu se na dom nastirala / Obadva mu oka iskopala / Dje kretao nikad ne stizao / Od šta bežo od tog ne pobego / Naopako noge okrenuo / Sa psima se oko kosti klao / Iz pasjega korita lokao / Oko vrata verige nosio / S verigama uz kolac skakao / Pseća smeća njemu hrana bila / Dom mu crna koprena zavila / Ognjište mu kiša ugasila / Krv mu kučka, Bože, polokala / Na pseći se sugrob odmarao / Potkovice konjske obuvao / Uskrsova jaja ne šarao / A sam svoja creva parao /Vrat slomio na Vavedenije / Manit lajo na Voskrsenije…”

Cetnici Rosic

Zbilja, civilizirani čovjek, kršćanin posebice, mora se upitati koja li je to demonska sila nagnala neimenovanog kaluđera da sroči toliko skarednih kletvi spram onih koji bi podržali Konkordat sa Svetom Stolicom…

NAPOMENA:

Znamo da je jalova Komisija neslavno završila radom još u srpnju 2017… U očekivanju Papinskog pravorijeka pomislih da bi bilo prikladno KLETVU VILE HILANDARKE prevesti na španjolski ili talijanski… Možda bi njeni stihovi nadahnuli Svetog Oca da konačno obznani svoju odluku o kanonizaciji Blaženoga Alojzija Stepinca…

P. S. Integralni tekst Kletve danas je dostupan i na internetu.

 

Frano Baras/hkv.hr/https://www.hkv.hr/Hrvatsko nebo