Najljepša žena na svijetu

Jedan dječak je gledao u tužnu majku
sa suzama u očima i rekao joj:

“Ti si druga najljepša
žena na svijetu.”

Ona ga pogleda i upita:
“A koja je prva?’”

“Isto ti,
samo kad se smiješ.”