Sveti Ivan – u poruci ljubljenog učenika otkrivamo neizmjernu tajnu Božje ljubavi

Poslije blagdana sv. Stjepana, crkva slavi sv. Ivana evanđelista, sina Zebedeja i Marije Salome. Pozvan skupa s bratom Jakovom, krenuo je u avanturu slijediti Mesiju i proslavljati Boga koji je postao čovjek!

Ovaj blagdan pisca četvrtog evanđelja i triju poslanica, poslije blagdana rođenja Gospodnjega, za nas vjernike, potiče nas da poput njega zađemo dublje u otajstvo Boga koji se utjelovio. Nitko drugi nije toliko kao Ivan zašao u otajstvo od tajni Božjega očovječenja. Zborna molitva koju ste čuli u današnjem blagdanu kaže da je snažnim govorom navijestio tajnu vječne Riječi. Sva djela koja je napisao trajno su usmjerena na Božjem očovječenju koji je u svome sinu postao vidljiv, te se pojavio kao život. On je očaran tajnom da je ono nevidljivo božansko postalo vidljivo i opipljivo. Tako mi ljudi dobivamo, koji živimo u tami i u svijetu ugroženom kulturom smrti, udio u slavi božanskoga života.

Bog je u Isusovu očovječenju spustio svoj vječni život u krhak i od Boga otuđen svijet ljudi, tu je njegov ne prolazan i ne razoriv život ušao u naš prolazan i propadljiv svijet. U Isusovu životu Ivan vidi Božje spasonosno i otkupljujuće djelovanje na nama! Čovjekova se bolest i nevolja sastoji u tome da se otuđio od Boga, da je odsječen od pratemelja života. Tek po Isusovu očovječenju mi ponovno postajemo cjeloviti ljudi, ljudi koji smiju piti iz božanskoga izvora, ljudi koji su prožeti vječnim životom i ljubavlju koja se očitovala u Kristu.

Njegovo ime na hebrejskom znači Bog se smilovao, Božji dar, stoga on darovani apostol, rođak Isusov, omogućio nam je trajno otkrivanje Boga u njegovim izričajima i poruci ljubljenog učenika sažeto prikazane za razumijevanje Boga kroz riječi život i ljubav. Bog nam je kroz Isusa darovao vječni život, jednu novu kvalitetu života, istinski život, život u punini. I u Isusu se Božja ljubav objavila, ta vječna riječ koja je sve stvorila ostvarila se u Ivanovom definiranju Boga kao ljubav. To je najbolje obilježje Boga.“Tko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje i Bog u njemu“ (1) Iv 4,16). To je Ivanova Božićna poruka. U ljubavi dobivamo slutnju tko je Bog. Po ljubavi čak dodirujemo Boga i zadobivamo udio u njegovoj vječnoj ljubavi.

Liturgija to izražava lijepim običajem kad na blagdan sv. Ivana se kaže: Pijte ljubav sv. Ivana! Sveti Ivan želi nas uvesti u tu neizmjernu tajnu ljubavi koja je na Božić postala nama vidljiva u Djetetu u jaslama. Kad u sebi doživiš tajnu ljubavi, doživljavaš Boga. To nije ljubav ovoga vremena koja je postala eros, već ljubav koja nije bazirana samo prema ljudima već apsolutna ljubav, koja je u nama vlastita kvaliteta života, božanska kvaliteta. Tko je u ovoj ljubavi taj je u Bogu, ova ljubav nema skrivenih namjera, skrivenih interesa, ona je bez potrebe za posjedovanjem. Kršćani su odsjaj Božje ljubavi stoga u vjeri ljubav postaje djelotvorna i smisao života. Vjera je ljubav! Izgrađujmo se zajedno u ovoj ljubavi vjere jer nas ona uvodi u duboko otajstvo i tajnu Boga. Tko u ljubavi ostaje u Bogu je.

don Damir Bistrić