U ČEMU JE TAJNA KORIZMENOGA ODGOJA? Staza kojom cijela obitelj hodi da bi došla do mora ljubavi

U ČEMU JE TAJNA KORIZMENOGA ODGOJA? Staza kojom cijela obitelj hodi da bi došla do mora ljubavi

Objavio Dr. Jadranka Garmaz 

Foto: Dubrovačka biskupija

Liturgijsko vrijeme korizme prilika je za sagledavanje nutarnjih i vanjskih resursa koji mogu pomoći u ozdravljenju od sljepila duha i od tromosti tijela. U obiteljskom odgoju vjere duhovno se sljepilo brzo širi. Brzo može i nestati

U romanu Josea Saramaga »Ogled o sljepoći« ljudi nemaju osobnoga imena, nego su označeni kodnim imenom, a raširena bolest duha uzrokuje im sljepoću. Svi su zahvaćeni, a bolest se strahovito brzo širi. Jedna žena, supruga liječnika, brinula se za svoga muža i za druge. Ona nije bila slijepa, ali se pretvarala da ne vidi. Možda je upravo spremnost na žrtvu bila presudna da i sama ne oslijepi. Tom je porukom Saramaga i danas aktualan.Usvajanje dobrih navika, redovite molitve i djela ljubavi drže korizmeno vrijeme snažnim. Treba iskoristiti taj kairos korizme. Težak je i mnogima prebolan, ali daje prigodu da se uvidi kolika je snaga Božja u nama

Nerijetko su ljudi i sami slijepi kod zdravih očiju. Slijepi su kada se zatvaraju u sebe i ne misle na druge oko sebe i na njihove potrebe. Liturgijsko vrijeme korizme prilika je za sagledavanje nutarnjih i vanjskih resursa koji mogu pomoći u ozdravljenju od sljepila duha i od tromosti tijela. U obiteljskom odgoju vjere duhovno se sljepilo brzo širi. Brzo može i nestati.

Korizma je prilika za čišćenje očiju duše. Roditelji u tome prednjače. Djeca se ugledaju u njih. Odgoj nije prilika da se učvrsti uloga roditelja, nego da djeca usvoje vjerska stajališta koja su u skladu s kršćanskim moralom. Korizmeni odgoj vrijeme je posta, intenzivne molitve, milostinje i odricanja. To je vrijeme oslobađanja duše od suvišnoga kako bi se pročistile oči srca. Psalmist moli za čisto srce i postojan duh.

U korizmi, tijekom 40 dana, čovjek se oslobađa od sidrenja u sebi i usidrava se u Bogu. Vrijeme korizme jako je liturgijsko vrijeme u kojem roditelji kao putokazi pokazuju put. Staza je to kojom cijela obitelj hodi da bi došla do mora ljubavi Božje. Ne treba se bojati velikih koraka! I tek želja za čistim srcem je dovoljna! Čežnja za čežnjom, kaže sv. Ignacije Lojolski, dovoljna je da pođemo putom Božjim.

Roditeljima je zadaća probuditi tu čežnju za obraćenjem u sebi kako bi i djeca, videći tu čežnju, poželjela poći putom obraćenja. Usvajanje dobrih navika, redovite molitve i djela ljubavi stajališta su koja drže korizmeno vrijeme snažnim. Treba iskoristiti taj kairos korizme. Težak je i mnogima prebolan, ali daje prigodu da se u vlastitoj slabosti, ranjivosti i ograničenosti uvidi kolika je snaga Božja u nama.

IZVORGlas Koncila br. 9/2021.