Hrvatski pleter

HRVATSKA BAŠTINA

Bymjukic/Croatic.net

Slika 1. Pleter, Branimir  (MJ)

Pleterna ornamentika reljefna je dekoracija čiji osnovni element, jednotračni ili višetračni prutić, tvori najrazličitije kombinacije ornamenata u koje su ponekad upleteni stilizirani biljni motivi te životinjski i ljudski likovi. Pleter je uglavnom naziv za predromanički ukras arhitektonskih pojedinosti i crkvenoga namještaja u razdoblju od 8. do 11. st. Kao takav bio je prevladavajući ukras u središnjoj i sjevernoj Italiji te u Hrvatskoj (u tzv. starohrvatskoj umjetnosti).

Slika 2. Pleter , Mutimir (MJ)

Pleter je geometrijski ukras neprocjenjive vrijednosti. U njemu se vidi harmonija, složenost i

zamršenost života. Pleter se koristi od prapovijesti te u helenističkoj, rimskoj, bizantinskoj, islamskoj i kršćanskoj umjetnosti. Nalazi se (nešto drugačiji) u sjevernoj i srednjoj Italiji, Španjolskoj, Irskoj, Egiptu, Armeniji, Gruziji… Simbolika: U prapovijesti valovitom crtom prikazivala se voda, božanska sila (Život). Dvije isprepletene valovite crte predočuju spajanje i sjedinjenje muške i ženske vode koje također nisu samo igra ukrasa nego je to sjedinjenje životnih snaga koje opet daju život i to novi život.

Slika 3. Krstionica splitske katedrale (MJ)

Starohrvatske pletere nalazimo gotovo posvuda gdje je hrvatska kultura imala veći ili manji utjecaj, uglavnom u i na crkvama koje su građene predromaničkim hrvatskim slogom u razdoblju od 9. do 12. st. te u i na ranohrvatskim samostanima iz istog razdoblja. Hrvatski pleter, znan i kao troplet geometrijski je ukras svojstven starohrvatskoj kulturi.

Motivi tih pletera preuzeti su iz antičke umjetnosti (valovi, troprute pletenice, pentagrami, mreže rombova …), no dok su u antici ti ornamenti služili samo kao okvir, u predromanici oni ispunjavaju cijelu površinu.

Slika 4. Krstionica splitske katedrale (MJ)

Pronađeni spomenici predromaničke skulpturne ornamentike na istočnoj obali Jadrana (Dalmacija) dokazuje snažnu graditeljsku i klesarsku djelatnost velikoga broja majstora i radionica. Na sjeveru Hrvatske nađene su, do sada, samo dvije skulpture ornamentike: jedna u Loboru i jedna kraj Iloka.

Slika 5. Pleter (MJ)

Hrvatski pleter prepoznatljivi je dio kulture, umjetnosti, tradicije i običaja hrvatskoga naroda, hrvatski brend. U predromaničko i romaničko doba (od 9. do 11. stoljeća) pleterom su ukrašavani gotovo svi dijelovi starohrvatskih crkava – arhitravi, ciboriji, pluteji, okviri okana i vrata, zabati i crkveni namještaj.

Najljepši primjerci nalaze se u crkvama u Biskupiji i Uzdolju pokraj Knina, u Ždrapnju i Žažviću pokraj Bribira, u Rižincima kod Solina te u Splitu i Zadru. Među prve primjerke s pletenim uresom uklesanim u kamen ubrajaju se natpisi knezova Branimira i Muncimira iz 11. stoljeća! (“Povijest uklesana u kamenu”, Željko Krnčević)

Pleterni ukras gotovo je jedini ukras starohrvatskih crkava od 9. do 11. stoljeća. To je najčešće pletenica od tri trake – troplet, ali pojavljuju se ukrasi i s dvije ili samo jednom trakom. Iz crkava prešao je na svečane povelje, grbove i sl. te ga se smatra izrazitim nacionalnim znakom i hrvatskom posebnošću.

Izvori: culturenet.hr, Krunimir Dvorski

Mi Hrvati,  od stoljeća sedmoga (crtice)…

Dr. Marko Jukić