HKZ Troplet obilježava Svjetski dan kravate

I ove godine HKZ Troplet obilježava Svjetski dan kravate postavljanjem kravata na biste i statue u gradu Mostaru.

Bruce Lee
Ivo Andrić
Antun Branko Šimić
Vladimir Prelog
Džemal Bijedić
Ilija Jakovljević
Kraljica Katarina
Aleksa šantić

Više o obilježavanju Svjetskog dana kravate prošlih godina: https://www.troplet.ba/?p=16293