TDK2021 – Predavanje za mlade p. Ike Mandurića „Imaju li Kršćani i danas moć mijenjati svijet?“

Do sada smo u okviru Tropletovih dana kulture u suradnji s župom sv. Tome Apostola na Bijelom Brijegu priređivali predavanja za mlade i studente (Studentski utorak) koje su redovito održavale osobe koje su se istakle svojim radom s mladima i imaju im što reći.

Ove godine, naš gost predavač biti će pater Ike Mandurić, svećenik isusovac. Pater Ike je duhovni poziv odabrao u zreloj dobi, u 37. godini života. Prije toga diplomirao je arhitekturu, u isusovački novicijat stupio je 1999., a za svećenika je zaređen 2009. godine.  On uvijek propovijeda i govori nadahnuto, te iskreno i otvoreno komentira aktualne teološke i društvene teme što oduševljava njegove slušatelje a  posebno mlade.

Tema ovoga predavanja će biti „Imaju li Kršćani i danas moć mijenjati svijet?“ s podnaslovom „Možemo li još išta osim same molitve?“. Kroz predavanje p. Ike će ponuditi moguće odgovore na cijeli niz pitanja koja se otvaraju kad si postavimo pitanje/a iz naslova. Predavanje će biti obogaćeno prigodnim glazbenim sadržajem.

Prije predavanja pater Ike će u 18 sati predvoditi sveto misno slavlje i održati kratku propovijed. Predavanje će se održati u župi sv. Tome Apostola na Bijelome Brijegu u Mostaru, u utorak, 9. studenoga, poslije večernje mise.

Pozivamo studente i mlade, ali i sve zainteresirane da nam se pridruže na misnom slavlju i predavanju a zatim i na ugodnu druženju nakon predavanja.