HRVATSKA BAŠTINA – Bukove šume pod zaštitom UNESCO-a

Bymjukic/Croativ.net

Slika 1. Bukova šuma (MJ)

Slovačka i Ukrajina su se 2007. godine prve upisale na Popisu svjetske baštine “Iskonske bukove šume Karpata”, zatim je Njemačka 2010. upisala svoje drevne bukove šume na popis UNESCO-a uz preporuku Odbora za svjetsku baštinu da se upisanom prekograničnom dobru, s ciljem zaštite jedinstvenoga šumskog ekosustava, pridruže ostale zemlje kako bi se dobio cjelovit prikaz ekoloških procesa sastojina bukovih šuma u različitim okolišnim uvjetima.

Treće proširenje Popisa svjetske baštine uslijedilo je 7. srpnja 2017. nakon međunarodnoga istraživačkog projekta o iskonskim i drevnim bukovim šumama u Europi. Projekt je pokrenut 2012. pod vodstvom Austrije. Istraživanjem je dobivena lista od 126 područja vrijednih iskonskih i drevnih bukovih šuma Europe od kojih je 63 odabrano za nominaciju. Treće proširenje Popisa svjetske baštine Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Europe“ obuhvatilo je 63 područja s drevnim bukovim šumama koje se nalaze u: Albaniji, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Italiji, Rumunjskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Ukrajini. 

Slika 2. Bukova šuma (MJ)

“Uključivanjem 63 nova područja na Popis svjetske baštine dobivena je cjelovitost područja koje ima iznimnu univerzalnu vrijednost i dokaz je postglacijalnog širenja te prirodnoga i neometanog razvoja ekosustava bukovih šuma Europe.

Bukove šume pod zaštitom UNESCO-a u Hrvatskoj su na tri lokaliteta: u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit (nalazi se u strogom rezervatu Hajdučki i Rožanski kukovi). Riječ je o 1.289,11 hektara bukovih šuma, na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica (2.031,87 hektara šume). Iznimnost iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.

Slika 3. Bukova šuma (MJ)

Zahvaljujući bogatstvu i raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, cijela planina Velebit je 1978. upisana u mrežu rezervata biosfere UNESCO-a.

Šume ukupno pokrivaju gotovo polovicu (47,5%) hrvatskog teritorija, a bukva (Fagus sylvatica) zauzima gotovo polovicu šumske površine Hrvatske.

Izvori: Ministarstvo kulture RH, NATURA 2000, Irena Devčić, Agroportal.hr

Mi Hrvati, od stoljeća sedmoga (crtica)…

Dr. Marko Jukić