Marija Elizabeta Barišić – Susresti prijatelja

Kao što smo obećali, objavićemo najuspjelije učeničke radove Tropleteva literarnoga natječaja. Danas objavljujemo uradak Marije Elizabete Barišić iz OŠ Ivana Mažuranića Tomislavgrad, PŠ Franje Nevistića, Šujica, koja je zauzela 5. mjesto u kategoriji osnovnih škola.

Kako je lijepo ne biti sam

na životnom putu.

Imati pravu podršku il’ pratnju

prijatelja il’ druga

jer život nikome ne treba biti tuga

Ako ga nemaš, traži ga.

Ja ti posvjedočiti mogu,

jer moj život bio je

potučen do nogu.

Ali svjetlo na kraju tunela

obasja mene i život moj

kad spoznah da pravi prijatelj

meni je moj Bog.

Ne lutaj daleko, ne traži ga

jer svaka kap zraka

koju udahneš je on.

Sunčana zraka koja te toplo miluje

i pokret i korak je on.

Zato svemu priđi s ljubavlju

i bit ćeš ljubljen jer

ljubav, to je tvoj Bog.

Marija Elizabeta Barišić, 9 r.

OŠ Ivana Mažuranića

Tomislavgrad, Franje Nevistića, Šujica

O natječaju, Zborniku i dodjeli nagrada više na: https://www.troplet.ba/?p=42622