Kardinal Sarah: Svećenici moraju ponovno otkriti svoje poslanje i identitet.

U novoj knjizi kardinal Robert Sarah poziva svećenike na duhovnu obnovu, rekavši da ona neće doći kroz strukturalne promjene, već kroz ponovno otkrivanje svećenikova poslanja i identiteta u formi Kristove prisutnosti u svijetu.

„Krist nikada nije stvorio strukture. Naravno, ne kažem da nisu nužne. Organizacija je korisna u društvu, ali nije prvotna“, rekao je kardinal Sarah u intervjuu 16. studenoga za katolički francuski tjednik Famille Chrétienne.

„Ono što je prvotno je prva Kristova rečenica u Evanđelju po Marku: Obratite se i vjerujte Evanđelju”.

Cardinal Robert Sarah : Pour l'éternité - Méditations sur la figure du prêtre | Livres en famille

Bivši prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata objavio je 17. studenoga knjigu Pour l’éternité: Méditations sur la figure du prêtre“ („Za vječnost. Meditacije o važnosti svećenika”).

Knjiga, koja je trenutno dostupna samo na francuskom jeziku, uključuje odlomke iz raznih djela svetaca i crkvenih otaca kako bi čitatelje potaknula na promišljanje vezano uz obnovu svećeništva, što je, prema riječima kardinala, nužan korak na putu rješavanja krize u Katoličkoj crkvi.

„Ako svećenici i društvo gledaju prema Bogu, onda mislim da će se stvari promijeniti“rekao je kardinal u intervju za katolički tjednik Famille Chrétienne„Ako Evanđelje ne promijeni srca, onda se neće promijeniti politika, niti će se promijeniti ekonomija, a napose ljudski odnosiKrist je taj koji je naš mir, koji će unaprijediti ljudske odnose i međusobnu suradnju”.

Strukture su „isto tako česta opasnost, jer se mi skrivamo iza njih”, rekao je kardinal Sarah. „Bog neće tražiti da konačan račun položi biskupska konferencija, sinode… Nas, biskupe će pitati o tome kako smo upravljali svojom biskupijom, kako smo voljeli svoje svećenike, kako smo ih duhovno pratili?”.

Kardinal Sarah je u veljači završio šestogodišnji mandat kao prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.

Ovaj sedamdeset šestogodišnjak iz Gvineje napisao je 2020. godine knjigu o svećeništvu, celibatu i krizi Katoličke Crkve – Iz dubine naših srca. Knjiga je izazvala kontroverze, koje su bile usredotočene na to je li koautor papa emeritus Benedikt XVI.

Kardinal Sarah je rekao da u svojoj novoj knjizi želi izraziti svoju naklonost i ohrabrenje onim svećenicima koji se bore, ali isto tako i onima koji se osjećaju jaki u svome zvanju.

„Radi se o tome da ih ohrabrimo da ne izgube vjeru u Boga, da imaju hrabrosti slijediti Krista onako kako su prihvatili od početka, od dana svog ređenja”, objasnio je kardinal. Jer kriza kroz koju danas prolazimo u Crkvi u bitnoj mjeri je određena svećeničkom krizom.

Kardinal se osvrnuo i na seksualne skandale zlostavljanja maloljetnika od strane klera, rekavši da se Crkva „ne smije bojati istine”.

„Moramo se osjećati duboko povrijeđenima, trpjeti zbog skandala kao što je Krist patio kada ga je Juda izdao i Petar zanijekao”, rekao je kardinal, dodajući da bi Crkva i njezini svećenici trebali biti uzor, te da je i samo jedan slučaj zlostavljanja previše.

„Otkriće tolikih počinjenih grijeha daje nam bolje razumijevanje prividne sterilnosti naših mjesnih crkava. Kako bismo mogli uroditi plodom kad nas takav rak izgriza iznutra? Moramo ponovno otkriti značenje pokore i skrušenosti, rekao je kardinal, potaknuvši na klanjanje Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu „kao odštetu za grijehe počinjena protiv njegove slike u dječjim dušama”.

Kardinal Sarah je dodao da katolici ne smiju dopustiti da ih svlada malodušnost, jer je velika većina svećenika vjerna, što je razlog za zahvalnost.

“Njihova svakodnevna i skrivena vjernost ne stvara buku, ali u tišini nosi duboko sjeme obnove”, rekao je kardinal.

„Na nama je da vidimo kako se svećenici koji su ogriješili mogu kazniti i, ako je moguće, zbrinuti, liječiti, pratiti, kako se takva djela ne bi ponovila”, nastavio je kardinal. „Na nama je prije svega da ne dopustimo da te strahote odvrate duše od Krista i da tolike nevine žrtve pate”.

Knjiga kardinala Saraha posvećena je bogoslovima, a on je rekao da i njih želi ohrabriti jer se školuju da postanu svećenici u teškim vremenima.

Rekao je da bogoslovima želi da Krist, koji ih je pozvao da postanu svećenici, da i sredstva da ga uistinu slijede.

„Pokušajte ovaj poziv shvatiti ozbiljno. Gospodin koji vas poziva neće vas ostaviti same. On će vas podržati svojom milošću, ali vi sami morate biti potpuno ostvareni ljudi – koji su formirani, ispravni i pošteni – posjedujući sve ljudske kvalitete“, rekao je kardinal.

Obitelji imaju važnu ulogu u podršci svećenicima, istaknuo je kardinal, jer potiču ljude da pozivaju svećenike u svoje domove na molitvu i razgovor.

Snažan molitveni život od krucijalne je važnosti za svakog svećenika, rekao je kardinal, navodeći primjer svetog Ivana Vianneya, župnika arškog.

Kada je novinar tijekom intervjua istaknuo da „Francuska dvadeset prvog stoljeća nije Francuska arškog župnika”, kardinal Sarah je odgovorio: „Doista, ali čovjek je isti. Čovjek se ne mijenjaIma iste ambicije,  mane i poroke od Adama do danas“.

Samo okolnosti koje smo mi stvorili mogu nas zbuniti, ali čovjek se ne mijenja“, inzistira kardinal, dodajući da je „Francuz iz doba župnika arškog zapravo današnji Francuz, s tom razlikom što današnji Francuz ima mobitel… Čovjek je u svojim ambicijama, porocima i manama, ostao isti. I dalje su nam potrebni sveti svećenici poistovjećeni s Kristom”.

Kardinal je isto tako komentirao način na koji su se Francuska i druge zapadne zemlje udaljile od Boga.

„Ako Francuska i Zapad, zahvaljujući svećenicima, ponovno otkriju da je Bog došao među nas, da nas voli, da želi naše spasenje, da želi da otkrijemo istinu i da će nam ta istina pomoći, osloboditi, tada će misija biti moguća”, rekao je kardinal.

„Ali nema potrebe za očajanjem“, nastavio je kardinal. Svećenici moraju ponovno otkriti svoje poslanje i identitet. Oni su prisutnost Krista usred ovoga svijeta. Ako se ispravno ponašaju i ako je Krist prisutan, onda ga Francuska i Zapad mogu malo po malo ponovno otkriti“.

Izvor