HKZ TROPLET – OPET O PRAZNICIMA, BLAGDANIMA I POŠTIVANJU USTAVA I ZAKONA

HKZ TROPLET – OPET O PRAZNICIMA, BLAGDANIMA I POŠTIVANJU USTAVA I ZAKONA

HKZ Troplet već više od deset godina upozorava na protuustavnu i selektivnu primjenu važećih zakona o neradnim danima, blagdanima i praznicima. Redovito smo pisali otvorena i prosvjedna pisma koja smo upućivali institucijama vlasti u BiH, a posebno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te političkoj kao i sveukupnoj BH javnosti. Godine su prolazile i nitko iz institucija vlasti nije reagirao.

No, dočekali smo i taj dan kad su neki shvatili da odgovaraju i građanima, biračima, a ne samo svojim partijama, pa je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (FMRSP) odgovorilo na naše posljednje Otvoreno pismo (poveznica na Otvoreno pismo OVDJE), na čemu iskreno zahvaljujemo.

Kako smatramo da je ovo stvar od javnog interesa, u nastavku objavljujemo dopis FMRSP kao i Tropletov odgovor na isto.

Prvo donosimo presliku dopisa FMRSP a isti u PDF formatu možete pogledati OVDJE

U nastavku prenosimo tekst kojim je HKZ Troplet odgovorio na dopis FMRSP:

Poštovani gospodine Ministre,

Prije svega želimo zahvaliti na Vašem dopisu br. 01-45-3159/21 HS od 7.12.2021. godine kojim ste odgovorili na naše Otvoreno pismo od 15. studenoga 2021. godine. Već godinama šaljemo otvorena pisma sličnog sadržaja Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, BH javnosti  i drugim institucijama u BiH. U međuvremenu se na čelu Vašeg ministarstva promijenilo više ministara, ali ovo je prvi put da smo dobili odgovor na čemu iskreno zahvaljujemo. Naravno, zahvalnost dugujemo i Uredu Premijera FBiH koji je potaknuo dostavljanje odgovora.

Pozorno smo razmotrili Vaš odgovor te smatramo da isti potvrđuje navode koje smo mi iznijeli u našem Otvorenom pismu, ne postupa se u skladu s Ustavom BiH/FBiH a zakoni se selektivno primjenjuju. Dopustite da ovu tvrdnju obrazložimo.

U Ustavu Bosne i Hercegovine, Aneks II Prijelazne odredbe, točka 2. Kontinuitet pravnih propisa stoji, citiramo: „Svi zakoni, propisi i sudski poslovnici koji budu na snazi na teritoriju Bosne i Hercegovine kad Ustav stupi na snagu, ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj se ne kose s Ustavom, sve dok nadležno vladino tijelo Bosne i Hercegovine ne odredi drugačije.“

Na sličan način tu materiju je definirao i Ustav Federacije BiH u Poglavlju IX Usvajanje i stupanje na snagu ustava i prijelazna rješenja, Članak 5. Točka (1), citiramo: „Svi zakoni, drugi propisi i sudska pravila koja su na snazi u Federaciji na dan stupanja na snagu ovog ustava ostat će na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim ustavom, dok nadležni organi vlasti ne odluče drugačije.“

Želimo naglasiti da u oba citirana ustava stoji da svi zakoni(!) koji budu na snazi na teritoriji BiH (odnosno FBiH) kada Ustav stupi na snagu ostaju na snazi sve dok nadležno vladino tijelo Bosne i Hercegovine ne odredi drugačije.

U trenutku stupanja na snagu Ustava BiH, na teritoriju Bosne i Hercegovine u predmetnoj oblasti su na snazi bili tri (skupine) zakona, onih koji su bili na snazi na teritoriju pod kontrolom ARBiH, HVO i VRS. Kada govorimo o teritoriju Federacije BiH, pored zakona koje spominjete u Vašem dopisu na snazi je bio i Zakon o blagdanima i neradnim danima Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne („Narodni list HR HB, broj: 45/95).

Slično stanje je bilo i u drugim oblastima/resorima gdje je na snazi bilo više zakona. Razlika je u tome što se u tim oblastima postigao politički sporazum, nadležna vladina tijela (Parlamentarna skupština BiH ili Parlament FBiH)  su donijela nove zakone kojima su stavljeni izvan snage zakoni koji su do tada bili na snazi, do tada postojeće institucije se objedinile, preuzele osoblje i sve je nastavilo funkcionirati u skladu s novim zakonom. Takve primjere imamo u brojnim oblastima: mirovinskom sustavu (MIO/PIO), obrani, unutarnjim poslovima, oblasti poreza, carini i drugima.

Nažalost, u ovoj oblasti (blagdani, praznici, neradni dani) nije postignut politički dogovor i nikada nije donesen novi zakon koji bi regulirao koji su to dani koji se slave a sve stare zakone stavio izvan snage. Koliko nam je poznato, nekoliko puta je inicirano donošenje zakona iz ove oblasti ali Parlamentarna skupština BiH nikada nije usvojila novi zakon.

Uzimajući u obzir sve izneseno, jasno je da su u ovoj oblasti na snazi SVI zakoni koji su bili na snazi u trenutku kada je Ustav stupio na snagu i da ih sve treba jednako primjenjivati. Jasno je i da to predstavlja određen problem u funkcioniranju institucija i cjelokupnog državnog aparata, ali to nikome ne daje pravo za selektivnu primjenu zakona pri čemu federalni ministar rada i socijalne politike svojom voljom bira koji će zakon poštovati a koji ne. Spomenuti problemi bi trebali biti poticaj svim političkim čimbenicima da se što prije dogovore i novi zakon upute u parlamentarnu proceduru i usvajanje.

Zaključno, svi zakoni iz ove oblasti koji su bili na snazi na određenom teritoriju u trenutku kada je Ustav stupio na snagu su u istoj mjeri na snazi i sada, a osobe koje rade u zajedničkim institucijama imaju pravo izjasniti se po kojem će zakonu slaviti praznike i blagdane kako bi se izbjeglo višestruko korištenje neradnih dana. To je ustavna odredba koju moraju poštivati i provoditi svi a prvenstveno Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Moramo naglasiti da nemamo problema s bilo kojim neradnim danima, blagdanima, praznicima koje će definirati zakon kad bude donesen u Parlamentarnoj skupštini BiH, ali do tada se mora poštivati Ustav i svi zakoni koji su na snazi a ne samo neki.

S poštovanjem,

UO HKZ Troplet