Skandal zlostavljanja u Crkvi

Crkva je jedna, sveta, katolička i apostolska. Kada god prekršimo neku od navedenih oznaka Crkve, onda zlostavljamo Crkvu.

U Crkvi je u porastu prijavljeni broj zlostavljanja. Godine 2017. o. Antonio Spadaro, talijanski isusovac – često identificiran kao „papin govornik” – branio je teološke nejasnoće Amoris Laetitia. „Teologija nije matematika”, rekao je, dodajući da, „2 + 2 u teologiji može biti 5….”. Ova zapanjujuća i iracionalna primjedba nagovijestila je porast slučajeva zlostavljanja u Crkvi.

Luksemburški kardinal Jean-Claude Hollerich, isusovac koji je predsjednik Europske katoličke biskupske konferencije, nedavno je pozvao na promjenu crkvenog učenja o homoseksualnosti. U napadu na moralnu doktrinu Crkve, rekao je kako „vjeruje da sociološko – znanstveni temelj ovog [crkvenog učenja o homoseksualnosti] više nije točan”. Njegove primjedbe ne samo da opravdavaju sodomiju. One otkrivaju prezir koji se razumski proteže na crkveno učenje o braku i Novom i Vječnom savezu. (Zasad nema nikakvih ispravaka visokih crkvenih dužnosnika. Zašto ih nema?!)

Skupština njemačkih katolika koja sudjeluje u crkvenoj sinodi velikom je većinom glasovala za potporu ređenju žena, žaleći za „isključenjem žena iz sakramentalne službe”. Vodstvo takozvanog Sinodalnog puta, procesa koji podržava Vatikan, predložilo je radikalne promjene u crkvenom nauku i disciplini. Zlostavljanje Crkve u Njemačkoj je otvoreno i rašireno, uz pomoć Sinodalnog puta.

Suprotno heterodoksnim izjavama ovih crkvenih vođa, Boga nismo stvorili, a Njegova Crkva nije naša ideja. Nitko u Crkvi nema ovlasti promijeniti Božju objavu. Nitko nema pravo mijenjati Vjerovanje, Deset zapovijedi i formu sakramenata. Crkva pripada Isusu.

Bog stvara svoju Crkvu prema svome naumu. Nakon grijeha Adama i Eve, Stari zavjet bilježi Božji plan za našu preobrazbu i obnovu. Izranjajući iz čovječanstva razbijenog grijehom, skupine obitelji formiraju plemena. Dvanaest plemena Izraela čine izraelsku naciju. Bog polako priprema Izrael kao povijesnu kolijevku za primanje božanske Riječi.

„punini vremena” Isus je rođen od Djevice Marije. Isus ispunjava Božji plan za sveopće otkupljenje i spasenje. Poziva dvanaest apostola da zamijene dvanaest plemena. Od sada će postojati samo jedno univerzalno pleme, a to je Isusovo pleme, a svi smo mi braća. Crkva se rađa na Pedesetnicu – u trenutku silaska Duha Svetoga na Mariju i apostole. Kao institucija i kao Mistično Tijelo Kristovo, Crkva pruža konačnu strukturu – Petrovu barku – koja liječi podjele uzrokovane grijehom i vodi nas u nebo.

Obećanja koja nam Bog daje kroz ljudsku povijest su neopoziva. Crkva je jedna. Ona ima jednu vjeru i jedan put, a to je put života. Crkva je sveta. Ona je čista Kristova nevjesta, koja je s Marijom naša majka i uzor. Crkva je katolička. Isus pomiruje čovjeka i Boga, pa je Crkva univerzalna, dostupna cijelom čovječanstvu. U svakoj osobi vidimo Kristovo lice. Sakramenti su „uska vrata” koja su moguća onima koji nude svoju poslušnost u samu vjere u Njegovo Mistično Tijelo. Crkva je apostolska. Isus gradi Crkvu na temeljima apostola – koji su ponekad bili komično nesposobni i buntovni. Crkva je zauvijek „jedna, sveta, katolička i apostolska”.

Četiri obilježja Crkve pružaju doktrinarne linije povijesti spasenja. Ipak – s patološkom potrebom za kulturološkim prihvaćanjem – često se predajemo zahtjevima sekularne kulture i potkopavamo i zamjenjujemo teologiju Crkve ljudskim ideološkim konstruktima. Najnoviji trojanski konj subverzije dolazi sa sloganom „raznolikost, jednakost i uključenost“. Na prvu riječi zvuče dobroćudno, ali one nisu.

Crkva slavi ljudsko dostojanstvo, ali Crkva ne „slavi različitost”. Nemaju sve kulture i ponašanja jednako dostojanstvo. Neke naše razlike su ukorijenjene u grijehu. Neki kulturni obrasci su degradirajući. Trebate dokaze? Uključite televizor. Crkva je katolička. Sekularna ideologija „različitosti” vodi prema podjelama i potkopava univerzalnost Katoličke crkve.

Crkva je hijerarhijska, te nju čine muškarci i žene, a majke i očevi imaju komplementarne uloge. Crkva slavi jedno tijelo: „Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni” (1 Kor 12, 12 – 13). Svi mi moramo odigrati ulogu u skladu s našim životnim okolnostima. Crkva je jedna i apostolska. Sekularni zahtjev za „pravednošću” ukorijenjeni su u zavisti. Neostvarivo je, iracionalno i uvredljivo. Ona podriva prekrasnu cjelinu komplementarnosti unutar hijerarhijske Crkve s Isusom kao Glavom.

Isus kaže: „Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: `Gospodine, Gospodine!`, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima“ (Mt 7, 21). Crkva je sveta i oprašta grijehe. Kod „inkluzivnosti” (uključenosti) nema razliku između ispravnog i pogrešnog, istine i pogreške. Isključuje se katoličko pravovjerje, a moralni relativizam potkopava i zlorabi svetost Crkve.

„Različitost, jednakost i uključenost” predstavljaju propise bezbožne svjetovne religije koja zlostavlja Crkvu ohološću đavolske kušnje: „Bit ćete kao bogovi” (Post 3, 5). Krivi smo za zlostavljanje Crkve kada očekujemo da će se vjera i moral Crkve promijeniti kako bi odgovarali našim životnim stilovima i očekivanjima.

Veliko crkveno suučesništvo u zlostavljanju Crkve remeti apostolat vjernih svećenika i laika. Više ne možemo zanemariti problem pretvarajući se da se ne slažemo samo u našem propovijedanju i katehezi.

Lijek za to bi bilo ponizno primanje Božje riječi, jer „navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet” (Gal 1, 9).

vlč. Jerry Pokorsky